Adressen en gebouwen

Bekijk hier(externe link) alle panden, standplaatsen en ligplaatsen met hun adressen die de gemeente registreert in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)

AED's

Bekijk hier (externe link)de locaties van de AED's in de gemeente.

Archeologie

Bekijk hier (externe link)wanneer het archeologische beleid bij graafwerkzaamheden in Koggenland van toepassing is.

Geluid- en luchtmetingen

Bekijk hier (externe link)de contouren van geluidshinder en luchtkwaliteit die veroorzaakt worden door het wegverkeer. Deze metingen zijn in 2015 uitgevoerd.

Gemeentekaart

Bekijk hier (externe link)interessante locaties binnen de gemeente Koggenland.

Parkeren rondom gemeentehuis

Bekijk hier (externe link)de parkeermogelijkheden rondom het gemeentehuis

Strooiroutes

Bekijk hier (externe link)de strooiroutes van gemeente Koggenland.

Wijken en buurten

Bekijk hier(externe link) de Wijk- en buurtindeling van gemeente Koggenland. De indeling in wijken en buurten is op 1 januari 2019  vastgesteld.

Grond in eigendom van gemeente Koggenland

Bekijk hier alle gronden in eigendom van gemeente Koggenland