Adressen en gebouwen

Bekijk hier alle panden, standplaatsen en ligplaatsen met hun adressen die de gemeente registreert in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)

AED's

Bekijk hier de locaties van de AED's in de gemeente.

Archeologie

Bekijk hier wanneer het archeologische beleid bij graafwerkzaamheden in Koggenland van toepassing is.

Geluid- en luchtmetingen

Bekijk hier de contouren van geluidshinder en luchtkwaliteit die veroorzaakt worden door het wegverkeer. Deze metingen zijn in 2015 uitgevoerd.

Gemeentekaart

Bekijk hier interessante locaties binnen de gemeente Koggenland.

Parkeren rondom gemeentehuis

Bekijk hier de parkeermogelijkheden rondom het gemeentehuis

Percelen van Gemeente Koggenland

Bekijk hier alle percelen waar gemeente Koggenland eigenaar is.

Stembureau's

Bekijk hier de locaties van de stembureau's in de gemeente Koggenland.

Strooiroutes

Bekijk hier de strooiroutes van gemeente Koggenland.

Welstand en beeldkwaliteit

Bekijk hier informatie over de welstand- en beeldkwaliteitsplannen.

Wijken en buurten

Bekijk hier de Wijk- en buurtindeling van gemeente Koggenland. De indeling in wijken en buurten is op 1 januari 2019  vastgesteld.