Wilt u samenwonen met familie en hiervoor uw woning of bijbehorend bouwwerk aanpassen? Als u aan de voorwaarden voldoet, is dit misschien mogelijk.

Er is sprake van generatiewonen als u samenwoont:

 • met 1 of meer generaties ((over)grootouders, ouders, (klein)kinderen, broers en zussen)
 • op 1 adres
 • in 1 bestaande woning en/of in 1 bijbehorend bouwwerk op hetzelfde perceel

Overleg eerst met de gemeente over uw plannen (vooroverleg). Neem daarom bij het maken van uw plannen zo vroeg mogelijk contact op met de gemeente. Dan komt u niet voor verrassingen te staan.

Vraag online een vooroverleg aan

Wat moet ik doen?

Als u uw woning of bijbehorend bouwwerk wilt aanpassen voor generatiewonen is toestemming nodig om af te mogen wijken van het omgevingsplan. Hiervoor hebt u een ‘omgevingsvergunning’ nodig.

Om zeker te weten dat uw plan kans van slagen heeft, vraagt u eerst een vooroverleg aan.

Ieder verzoek dat aan de criteria voldoet, zal door ons individueel worden beoordeeld.

U krijgt antwoord binnen 6 weken en wij geven u advies over de vervolgstappen.

Hoe werkt het?

Voor het generatiewonen geldt dat 1 bestaande woning en/of 1 daarbij behorend bouwwerk mag worden gebruikt voor het samenwonen van generaties, zolang:

 1. de woning niet bouwkundig wordt gesplitst;
 2. de samenwonende generaties daadwerkelijk hun hoofdverblijf (ook volgens de Basisregistratie Personen) op het desbetreffende adres hebben;
 3. het karakter van de bestaande woning als hoofdgebouw behouden blijft;
 4. het gebruik van bijbehorende bouwwerken als verblijfsruimte in overeenstemming is met het bepaalde in het geldende Bouwbesluit;
 5. geen extra huisnummer(s)/postadres(sen) worden toegestaan;
 6. er geen extra in/uitrit als ontsluiting naar het perceel wordt gerealiseerd;
 7. het parkeren op eigen terrein plaatsvindt;
 8. er op het perceel niet meer dan 1 extra woonsituatie voor het generatiewonen ontstaat;
 9. de situatie niet leidt tot ongewenste stedenbouwkundige situaties en onaanvaardbare situaties voor omwonenden.

Hoe lang duurt het?

De gemeente ontvangt regelmatig verzoeken van inwoners die in familieverband willen wonen, maar waar mogelijk sprake is van strijdigheid met het omgevingsplan.

Wanneer sprake is van mantelzorg, intensieve zorg of ondersteuning waarvan de behoefte aantoonbaar is met een verklaring van huisarts, is dit vergunningsvrij mogelijk. Ook in situaties waar deze zorgbehoefte er niet is, wil de gemeente haar inwoners de mogelijkheid bieden om zich voor te bereiden op de toekomst. Bijvoorbeeld door nu alvast de mogelijkheden van een generatiewoning te onderzoeken.

Uit het in 2019 gehouden participatieonderzoek is gebleken dat een groot deel van onze inwoners ruimere regels wenst voor mantelzorg- en generatiewoningen. Vooral bij starters en senioren is de woningnood erg hoog.

Meer informatie

Hebt u vragen of wilt u eerst meer informatie? Neem dan contact op met de afdeling Wonen en Ondernemen via telefoonnummer (0229) 54 84 00 of per e-mail bouwenenmilieu@koggenland.nl.

Heeft u gevonden wat u zocht?