Flexwoningen zijn verplaatsbare huizen die bedoeld zijn om snel woningen te realiseren voor woningzoekenden. Deze woningen zijn relatief klein in oppervlakte. Voor een eenpersoonshuishouden gaat het om ongeveer 30 m2 en voor een klein gezin is het een driekamerwoning van ongeveer 60 m2. De flexwoningen op deze locatie krijgen een eigen tuin, omringd door gemeenschappelijk groen. Ze worden verhuurd door het Gemeentelijk Woningbedrijf van Koggenland.

Het college van burgemeester en wethouders van Koggenland wil graag 2 projecten realiseren met ieder 60 flexwoningen. Het eerste project met 60 flexwoningen is gepland op de locatie aan de Leet 40A in De Goorn. 

Waarom locatie De Leet 40A in De Goorn?

Bij het zoeken naar een geschikte locatie zijn de volgende punten meegenomen: gemeentelijk eigendom van de grond, relatief goede bereikbaarheid voor het verkeer, aantal omwonenden, ruimtelijke procedures die gevolgd moeten worden en de toekomstige plannen  voor het gebied.

Op de locatie is nog onderzoek nodig op het gebied van archeologie, ecologie, geluid en stikstof. Ook is er nog een advies nodig van de provincie Noord-Holland.

Wie komen in aanmerking voor de flexwoningen?

De gemeenteraad neemt in 2024 een besluit over de doelgroepen die hier komen wonen. Dit gaat over de vraag voor wie de woningen bedoeld zijn. Het uitgangspunt is dat de helft van de woningen voor starters uit de gemeente Koggenland is.

Wie gaan de flexwoningen verhuren?

Woningbedrijf Koggenland gaat de woningen verhuren. Informatie over de huurprijs, toewijzing en voorwaarden worden later bekend gemaakt op deze website.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met het team Projectmanagement via projectmanagement@koggenland.nl.

Wilt u op de hoogte blijven over dit project?

Schrijft u zich dan in voor de nieuwsbrief over flexwonen.

Activiteiten en planning

 1. Nog te doen: 2026 - Oplevering

  De woningen worden toegewezen aan bewoners wanneer de woningen gereed zijn. 

 2. Nog te doen: 2025 - Voorbereiding en realisatie

  De huidige bebouwing wordt gesloopt zodat  er ruimte ontstaat voor de woningen. De woningen worden in een fabriek in elkaar gezet en vervolgens verplaatst naar de locatie. De omliggende openbare ruimte wordt ingericht wanneer de woningen geplaatst zijn. 

 3. Nog te doen: 2024 - Aanbesteding

  De uitkomsten van de informatieavonden en gesprekken met direct omwonenden nemen we mee in de aanbesteding.  Er is onder meer gesproken over het aanzicht vanaf De Leet, aansluitende routes, bergingen en groen. Met de aanbesteding gaan we op zoek naar een partij die de woningen gaat bouwen, plaatsen en de openbare ruimte gaat inrichten. 

 4. Nog te doen: 2024 - Doelgroepenkeuze

  De gemeenteraad neemt in 2024 een besluit over de doelgroepen die hier komen wonen. Dit gaat over de vraag voor wie de woningen bedoeld zijn. Het uitgangspunt is dat de helft van de woningen voor starters uit de gemeente Koggenland is.

 5. Afgerond: Oktober t/m december 2023 - Kredietaanvraag

  De raad heeft besloten krediet beschikbaar te stellen voor de ontwikkeling van 30 éénkamer flexwoningen en 30 driekamerwoningen aan de Leet 40A. De flexwoningen worden verhuurd door het Gemeentelijk Woningbedrijf Koggenland.

 6. Afgerond: 26 september 2023 - Participatieavond

  Op 26 september 2023 vond er een participatieavond plaats met de direct omwonenden van De Leet 40A over het voorgenomen project van 60 flexwoningen. Hierbij bespraken we wensen, zorgen en ideeën. Alle participatie wordt bijgehouden in een verslag. 

 7. Afgerond: 7 september 2023 - Informatieavond

  Op 7 september vond de eerste informatieavond plaats. Ongeveer 100 belangstellenden ontvingen algemene projectinformatie en konden vragen stellen over flexwonen.