Uw mening over zonne- en windenergie is belangrijk voor de gemeente. Daarom is een enquête gehouden over windmolens en zonneweides. Iedereen uit de gemeente Koggenland mocht de enquête invullen. Inwoners die deel uitmaken van het inwonerspanel Koggenland hebben een persoonlijke uitnodiging ontvangen. Reageren was mogelijk tot 15 mei 2022. Met de uitkomsten werken we de Regionale Energiestrategie verder uit voor een leefbaar Westfriesland.  

Dat wil zeggen: we gebruiken uw mening om uitgangspunten op te stellen voor duurzame energieopwekking in Westfriesland. De uitgangspunten verbinden we aan plannen van mensen die aan de slag willen met het aanleggen van een zonneweide of windmolen (waar de gemeente dat heeft toegestaan).

We verwachten eind dit jaar de kaders vast te stellen. Uiteindelijk is het aan de gemeenteraad om besluiten te nemen.

Achtergrond enquête: het doel is energieneutrale Westfriese gemeenten

Zeven Westfriese gemeenten hebben samen de ambitie om energieneutraal te worden. Energieneutraal betekent dat alle energie die we gebruiken uit duurzame energiebronnen komt. Hiervoor zijn grote én kleine maatregelen nodig op het gebied van energiebesparing, alternatieve warmte en duurzame energieopwekking. Gemeenten, bedrijven en inwoners gaan hiervoor samen aan de slag. In Westfriesland zetten we (grootschalig) in op zonne-energie op daken en op de grond en in sommige gemeentes ook op windenergie.

Om een goed regionaal beeld te krijgen, is het belangrijk dat zoveel mogelijk inwoners hun stem laten horen. Dat kan bijvoorbeeld door het invullen van de enquête over windmolens en zonneweides. 

Nederland kent 30 energieregio’s

Nederland kent 30 energieregio’s en elke regio werkt aan een eigen plan en uitvoering om meer duurzame, hernieuwbare energie op te wekken. Westfriesland maakt onderdeel uit van energieregio Noord-Holland Noord(externe link). De Regionale Energiestrategie(externe link) (RES) komt voort uit het landelijke Klimaatakkoord.

Wat deden we tot op heden?

In 2019 en 2020 hebben veel inwoners meegedacht over wensen, dilemma’s en vraagstukken rondom zonne- en windenergie. Dit participatietraject stond in het teken van wat er mogelijk is voor duurzame energie in Westfriesland en op welke plekken duurzame energieopwekking mogelijk zou zijn (zogenaamde zoekgebieden). Dit is verwerkt in de Regionale Energiestrategie, die we met de uitkomsten uit deze enquête verder aanscherpen.