In reactie op het verzenden van een mail aan het gemeentebestuur van Koggenland wordt vaak een digitale ontvangstbevestiging retour gezonden. Het gemeentebestuur van Koggenland heeft echter communicatie via de elektronische weg over bepaalde onderwerpen op grond van 2:15 Awb niet geopend. Ontvangst van een digitale ontvangstbevestiging brengt hier geen wijziging in. Indien het niet mogelijk is om over uw onderwerp digitaal met het gemeentebestuur te communiceren, ontvangt u hiervan apart bericht.