Werk

Vluchtelingen uit Oekraïne die kunnen en willen werken, krijgen toegang tot de Nederlandse arbeidsmarkt. Het kabinet schrapt de verplichting om een tewerkstellingsvergunning te hebben. Deze vrijstelling geldt vanaf 1 april 2022 (met terugwerkende kracht tot 4 maart). Om deze kwetsbare groep vluchtelingen extra te beschermen, stelt het kabinet wel een aantal voorwaarden aan de toegang tot de arbeidsmarkt. Zo mogen mensen alleen in loondienst werken. Ook moet de werknemer door de werkgever uiterlijk twee werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden aangemeld worden bij het UWV en moet de werkgever informatie doorgeven zoals de werkuren en werkplek.

Opvang vluchtelingen uit Oekraine en WERK!

Dinsdagmiddag 7 juni vindt er in de opvanglocatie in Scharwoude een bijeenkomst plaats voor vluchtelingen  uit Oekraïne die belangstelling hebben in betaald werk gedurende hun verblijf in Koggenland.

Project ‘De vliegende brigade’

Binnen de arbeidsmarktregio Noord Holland Noord is een programma opgezet om Oekraïense vluchtelingen te begeleiden naar werk. Aan dit project nemen deel alle Gemeenten, het UWV, Uitzendbureaus en het Werkgevers Servicepunt. Onder de naam ‘Vliegende brigade’ worden in de regio Noord Holland Noord bijeenkomsten gehouden. Het programma voor deze bijeenkomsten is eerst gericht op het verstrekken van informatie over werken in Nederland. Welke regels gelden er, verplichtingen van werkgevers en werknemers en rechten van beiden. Ná het informatieve gedeelte kunnen vluchtelingen hun interesses en achtergronden kenbaar maken, vervolgens wordt er dan ter plekke gekeken of de aanwezige uitzendbureaus een ‘match’ kunnen maken. Indien dit niet direct lukt worden er vervolgafspraken gemaakt. De resultaten van deze bijeenkomsten van de vliegende brigade zijn zeer hoopgevend. Tijdens eerdere sessies in andere gemeenten zijn tientallen vacatures opgevuld door de vluchtelingen uit Oekraïne. Voor informatie kan contact worden gezocht met Bianca Vriend via  Bianca.vriend@werksaamwf.nl

Werkaanbod

Hebt u werk voor vluchtelingen? Geef het door en kijk voor meer informatie op www.vluchtelingenwerk.nl

Leefgeld

Vluchtelingen uit Oekraïne krijgen leefgeld om bijvoorbeeld eten en kleding van te kopen. Dit leefgeld van € 260 wordt maandelijks uitgekeerd. Daarnaast krijgen vluchtelingen uit Oekraïne die bij gastgezinnen verblijven een extra maandelijks bedrag, de zogeheten wooncomponent, van € 215 per volwassene en € 55 per minderjarige. Met dit bedrag kunnen vluchtelingen een bijdrage leveren aan de kosten die het gastgezin maakt. Gastgezinnen ontvangen zelf geen vergoeding. Ook is bepaald dat het leefgeld wordt beëindigd als de vluchteling uit Oekraïne betaald werk gaat doen. 

Sport

De gemeente en de Sportraad Koggenland spelen een actieve rol in het verbinden van vluchtelingen uit Oekraïne met lokale sportverenigingen. Ook kunnen vluchtelingen en/of gastgezinnen zelf verenigingen benaderen om deel te nemen aan activiteiten.

Is hulp of bemiddeling voor een vluchteling gewenst? Stuur dan een een mail naar oekraine@koggenland.nl. Vermeld daarbij in elk geval het volgende:

  • Naam
  • Leeftijd
  • Verblijfsadres
  • E-mailadres / telefoonnummer
  • Interesses (bijvoorbeeld handbal, gymnastiek, voetbal, muziek, enzovoorts)

Wilt u als vereniging graag iets betekenen voor vluchtelingen uit Oekraïne? Ook dan kunt u dit doorgeven via oekraine@koggenland.nl. Vermeld in uw mail in elk geval het volgende:

  • Naam van de vereniging
  • Hoeveel vluchtelingen kunnen deelnemen aan welke activiteit?
  • Om welke leeftijdsgroep gaat het?
  • E-mailadres / telefoonnummer van de contactpersoon binnen de vereniging

Sportactiviteiten voor kinderen

Elke dinsdag en vrijdag van 15.00 – 16.30 uur zijn er gratis sportactiviteiten voor kinderen vanaf 4 jaar tot en met 18 jaar. 

Hoe doe je mee?

Om 15.00 uur word je opgehaald bij de entree van het voormalig Strukton gebouw (Scharwoude 9, 1634 EA te Scharwoude).  Je kunt gratis meedoen en je hoeft je niet op te geven. De sportactiviteiten zijn bedoeld voor kinderen vanaf 4 jaar tot en met 18 jaar. En als je 19 jaar bent en zin hebt om mee te doen ben je ook van harte welkom! Ook kinderen die niet in het voormalig Strukton gebouw wonen kunnen deelnemen.