Bestemmingsplan Centrumplan Ursem

Met dit bestemmingsplan wordt de realisatie van een brede school in het centrum van Ursem mogelijk gemaakt. Daarnaast is de herontwikkeling van de sportvelden en een aantal nieuwe woningen mogelijk gemaakt. Het bestemmingsplan is vastgesteld op 13 februari 2012 en onherroepelijk.

Het bestemmingsplan kunt u inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl.