Bent u uw originele aanslag van de gemeentelijke belastingen kwijt? U kunt via het gemeentelijk WOZ-portaal de taxatie- en aanslaggegevens van uw woning inzien door gebruik te maken van uw DigiD. Ook uw aanslagen van de afgelopen jaren kunt u nog inzien.

DigiD linkWOZ-portaal voor inwoners DigiD linkWOZ-portaal voor bedrijven

Privacy

Als u niet in de gelegenheid bent om uw gegevens op internet in te zien, dan kunt u bij de gemeente een verzoek indienen voor een kopie.

De gemeente gaat nauwkeurig om met uw privacy en die van anderen. Daarom wordt een duplicaat van de gemeentelijke belastingaanslag alleen verstrekt aan de belastingplichtige. Dat betekent in de praktijk dat het document naar het adres van de belastingplichtige wordt verzonden. De gemeente verstrekt geen mondelinge informatie over privacygevoelige gegevens op de aanslag.

Een kopie aanslag kunt u opvragen via het mailadres belastingen@koggenland.nl.

Wat moet ik meenemen?

Voor het ophalen van een kopie aanslagbiljet heeft u een geldig legitimatiebewijs nodig.

Zonder dit bewijs worden de gegevens niet verstrekt.

Heeft u gevonden wat u zocht?