Op deze pagina leest u de belangrijkste wijzigingen over de aanslag gemeentelijke belastingen. Wat dit voor uw persoonlijke situatie betekent, leest u in de belastingaanslag die u van de gemeente hebt ontvangen.

Gemeentelijke lasten

Op 1 januari 2023 heeft het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) haar wegen overgedragen aan de gemeente. De gemeente beheert nu alle wegen binnen en buiten de bebouwde kom en alles wat daarbij hoort.  Dit heeft geen gevolgen voor uw totale lasten, maar de verdeling van de lasten wijzigt wel. U ontvangt geen aanslag Wegenheffing meer van het hoogheemraadschap, die belasting zal daarom lager zijn. De gemeente heft om het onderhoud te bekostigen nu zelf belasting via een aanpassing van de onroerendezaakbelastingen (OZB).

De OZB stijgt vanwege de consumentprijsindex (CPI). Om financiële gevolgen voor inwoners minimaal te laten zijn, is besloten om de verhoging van de OZB te beperken. De verhoging is 5% in plaats van het landelijke CPI van 9,9%.

De tarieven rioolheffing zijn ten opzichte van vorig jaar niet verhoogd. De tarieven afvalstoffenheffing zijn gestegen, omdat de huisvuilcentrale (HVC) haar tarieven voor het ophalen en verwerken van huishoudelijk afval heeft verhoogd. De overige belastingen (toeristen-, forensenbelasting en leges) worden verhoogd met het CPI van 9,9%.

Gemeentelijke lasten 2023

Hieronder treft u een overzicht aan wat de woonkosten per jaar zijn voor een eigenaar met een gezin: 

WOZ waarde

2022

Totaal aan gemeentelijke belastingen

2022

WOZ waarde

2023

Totaal aan gemeentelijke belastingen 2023

Stijging in percentage 2023

€ 200.000€ 695€ 229.000€ 7092 %
€ 300.000€ 783€ 343.500€ 8164 %
€ 500.000€ 961€ 572.500€ 1.0307 %
€ 800.000€ 1.227€ 916.000€ 1.35110 %
Gemeentelijke belastingen bestaan uit: OZB, afval, riool, wegenheffing

WOZ-waarde

De gemiddelde stijging van de WOZ-waarde van een woning is in Nederland 17%. Binnen gemeente Koggenland is de gemiddelde stijging 14,5%. Een gemiddelde stijging betekent dat de stijging hoger, maar ook lager kan uitvallen ten opzichte van de gemiddelde waarde.

De woningmarkt is na een lange periode van een stijgende marktwaarde over zijn hoogtepunt heen en sinds het 3e kwartaal van 2022 zijn de woningprijzen gedaald. Voor het bepalen van de WOZ-waarde 2023 gaan we uit van het marktniveau een jaar terug, dus 1 januari 2022. Op dat moment was de marktwaarde nog stijgende. De dalende marktwaarde zal haar invloed hebben op de WOZ-waarde van 2024, maar nu is dat nog niet het geval.    

Gebruiksoppervlakte

Vanaf 1 januari 2022 zijn alle gemeenten verplicht de gebruiksoppervlakte te registreren en te gebruiken de taxatie van woningen. Dit betekent dat uw woning niet meer wordt gewaardeerd op basis van de inhoud. De gebruiksoppervlakte is de oppervlakte in uw woning (het aantal vierkante meters) dat gebruikt kan worden om te wonen. Hierbij moet de stahoogte minimaal 1,5 meter zijn. Aangebouwde delen die dicht zijn (zoals een garage, berging, erker, aanbouw of dakkapel) horen ook bij de gebruiksoppervlakte. Als uw woning meer dan 1 woonlaag heeft (bijvoorbeeld de begane grond en een 1e verdieping), dan wordt de gebruiksoppervlakte (het aantal vierkante meters) van alle woonlagen bij elkaar opgeteld. De gebruiksoppervlakte van uw woning kunt u raadplegen via www.bagviewer.kadaster.nl(externe link) of www.wozwaardeloket.nl(externe link).

De aanslag gemeentelijke belastingen

De aanslag gemeentelijke belastingen wordt eind februari via de post óf via MijnOverheid verzonden. Op het aanslagbiljet staat de WOZ-waarde vermeld. Vindt u toch dat de WOZ-waarde te hoog is vastgesteld? Neemt u alstublieft telefonisch contact op via (0229) 54 83 14 of stuur een mail naar belastingen@koggenland.nl om een uitleg te krijgen van onze deskundige medewerkers.