Op deze pagina leest u de belangrijkste wijzigingen over de aanslag gemeentelijke belastingen. Wat dit voor uw persoonlijke situatie betekent, leest u in de belastingaanslag die u van de gemeente hebt ontvangen.

Gemeentelijke lasten

Op het aanslagbiljet treft u mogelijk de eigenarenlasten (onroerende-zaakbelastingen (OZB), rioolheffing) en/of de gebruikerslasten (afvalstoffenheffing) aan. Deze woonlasten stijgen ten opzichte van vorig jaar voor een gemiddelde woning gemiddeld met 6,5%. Hieronder ziet u hoe de verschillen zijn opgebouwd:

Gemeentelijke lasten 2022

Soort belasting20212022percentage
OZB€ 229€ 26214,4%
Rioolheffing€ 137€ 98-28,2%
Afvalstoffenheffing€ 328€ 37915,5%
Totaal bedrag€ 694€ 7406,5%

Vorig jaar heeft de gemeenteraad besloten in te stemmen met het pakket aan ombuigingen en deze te verwerken in de begroting 2022. De maatregelen die u terug vindt op het aanslagbiljet zijn:

  • uitruil rioolheffing: de opbrengst OZB wordt met € 500.000 verhoogd en de opbrengst rioolheffing wordt met € 500.000 verlaagd;
  • aanpassing tarief afvalstoffenheffing; BTW-tarief wordt verhoogd van 6,3% naar 21%.
  • extra maatregelen voor het beter inzamelen en scheiden van afval. Denk aan afvalcoaching HVC, plaatsen extra glasbakken, verruimen sluitingstijd afvalbrengstation, enz.

De eerste twee maatregelen moesten worden genomen omdat vorig jaar de gemeente in financieel zwaar weer verkeerde en zij de keuze had of de algemene voorzieningen te sluiten of subsidies te verlagen of de belastingen te verhogen. Zij heeft gekozen voor een verhoging van de belastingen. Schrale troost maar de belastingen in Koggenland zijn nog steeds de laagste in de regio. Hieronder staat  de vergelijking woonlasten 2022 van een gemiddelde woning binnen regio West-Friesland.

In eerste instantie zou als gevolg van de bezuinigingen de OZB extra verhoogd worden, maar dat is teruggedraaid vanwege een meevaller uitkering Gemeentefonds vanuit het Rijk. De uitruil OZB-rioolheffing is in principe budgetneutraal, terwijl de verhoging van de afvalstoffenheffing zorgt voor een betere kostendekking (de kosten zoveel mogelijk verhalen bij de gebruikers) en een betere afvalscheiding.

WOZ-waarde

Voor de belastingheffing van de OZB, de Waterschapslasten en de inkomensbelasting, wordt de WOZ-waarde gebruikt. De WOZ-waarde voor het jaar 2022 is de waarde in het economisch verkeer (marktprijs) op 1 januari 2021 in de staat zoals je de woning aan het begin van 2022 aantreft. De WOZ-waarde is binnen Koggenland ten opzichte van vorige jaar gemiddeld met 13% gestegen. Dit wijkt niet veel af van het landelijke gemiddelde.

Bron: CBS

Gebruiksoppervlakte

Per 1 januari 2022 zijn alle gemeenten verplicht de gebruiksoppervlakte te registreren en te gebruiken de taxatie van woningen. Dit betekent dat uw woning niet meer wordt gewaardeerd op basis van de inhoud. De gebruiksoppervlakte is de oppervlakte in uw woning (het aantal vierkante meters) dat gebruikt kan worden om te wonen. Hierbij moet de stahoogte minimaal 1,5 meter zijn. Aangebouwde delen die dicht zijn (zoals een garage, berging, erker, aanbouw of dakkapel) horen ook bij de gebruiksoppervlakte. Als uw woning meer dan 1 woonlaag heeft (bijvoorbeeld de begane grond en een 1e verdieping), dan wordt de gebruiksoppervlakte (het aantal vierkante meters) van alle woonlagen bij elkaar opgeteld. De gebruiksoppervlakte van uw woning kunt u raadplegen via www.bagviewer.kadaster.nl(externe link) of www.wozwaardeloket.nl(externe link).

De aanslag gemeentelijke belastingen

De aanslag gemeentelijke belastingen wordt eind februari via de post óf via MijnOverheid verzonden. Op het aanslagbiljet staat de WOZ-waarde vermeld. Vindt u toch dat de WOZ-waarde te hoog is vastgesteld? Neemt u alstublieft telefonisch contact op via (0229) 54 83 14 of stuur een mail naar belastingen@koggenland.nl om een uitleg te krijgen van onze deskundige medewerkers.