Van 9 januari tot eind april is de Middenweg (N243) afgesloten voor doorgaand verkeer tussen de rotonde bij de Middenweg (N509) en Braken (N194) bij Avenhorn. In opdracht van de provincie Noord-Holland doet aannemer Boskalis groot onderhoud en aanpassingen aan dit deel van de N243. Het fietspad en de rijbaan worden vernieuwd en de kruising bij Kathoek wordt vervangen door een rotonde. Tijdens de werkzaamheden wordt het doorgaande auto- en fietsverkeer omgeleid.

Doorgaand gemotoriseerd verkeer wordt omgeleid via de N194 en de N242. Fietsverkeer kan bij de Mijzerweg en de Vrouwenweg de N243 oversteken en de weg vervolgen via de Noorddijk of Jisperweg. De fietstunnel onder de kruising van de N243 met Kathoek is open.

Veiligheid en maatregelen

Voor de veiligheid van de weggebruikers en de werknemers is het wegdeel waar gewerkt wordt afgesloten. Er is alleen toegang tot het afgesloten werkvak voor: bewoners en bedrijven die gevestigd zijn langs de Middenweg, hun bezoekers en bezorgdiensten, nood- en hulpdiensten, openbaar vervoer en lokaal landbouwverkeer met als bestemming de landbouwpercelen met een inrit aan het afgesloten werkvak.

Vanaf de start van de werkzaamheden staan er op verschillende plekken verkeersregelaars om direct bij aanvang van de werkzaamheden het verkeer de juiste route via de N194 te laten volgen en sluipverkeer en overlast tegen te gaan. Bij het werkvak staan verkeersregelaars, maar ook op locaties langs de omleidingsroutes.

Meer informatie en contact

Lees meer over de werkzaamheden en omleidingsroutes op www.infoN243.nl(externe link). Weggebruikers en omwonenden met vragen over de werkzaamheden kunnen terecht bij Leontien Benders, omgevingsmanager van Boskalis via (06) 57 43 69 13 of via N243omgeving@boskalis.com. Met andere vragen kunnen weggebruikers en bewoners terecht bij het Servicepunt van de provincie via (0800) 0200 600 (gratis) of via infoN243@noord-holland.nl.