De gemeente verstrekt jaarlijks welzijnssubsidies aan verenigingen en maatschappelijke organisaties.

Subsidieaanvragen voor het jaar 2023 moeten uiterlijk 30 september 2022 worden ingediend via deze site. Wanneer een aanvraag te laat wordt ingediend, kunnen wij deze niet in behandeling nemen. 

Lees meer over welzijnssubsidies.