Na een zeer succesvolle eerste fase gaan we door met deel 2 van De Tuinen in Ursem. Wat staat er te gebeuren?

 • We ontwikkelen een gevarieerd woningaanbod voor verschillende doelgroepen
 • De verkoop van de woningen knippen we op in verschillende fasen: fase 2 tot en met 4
Overzichtskaart van het gebied De Tuinen deel 2, Ursem met de verschillende fasen

  Meer informatie en contact

  Hebt u vragen? Dan kunt u terecht bij de projectleider Simone Stam, bereikbaar via s.stam@koggenland.nl of telefoonnummer (0229) 54 84 00.

  Activiteiten en planning

  De planning van dit project is in december 2022 aangepast. Er is veel aandacht besteed aan de participatie met de verschillende omwonenden en toekomstige gebruikers en bewoners. Zoals met de CPO De Tuinen, Stichting Oersheim en Bij Anders. We hechten eraan om het project samen vorm te geven. Verder heeft de ontdekking van de rugstreeppad en de verwijdering van de schuren tijd gekost. Ook is de ambtelijke capaciteit onder druk komen te staan door de huidige arbeidsmarkt en de grote hoeveelheid projecten. Dit leidt tot de volgende realistische planning. 

  1. Nog te doen: Start bouw fase 2, april 2024

   Start met de bouw van de woningen

  2. Nog te doen: Start verkoop fase 2, uiterlijk december 2023

   Voorbereidingen voor de verkoop van de woningen in het plan. 

  3. Momenteel bezig: Bestemmingsplan procedure, september 2022 - april 2023

   Eerst moet het bestemmingsplan definitief vastgesteld worden.

   Het bestemmingsplan van De Tuinen deel 2 ligt ter inzage. De bekendmaking is te vinden op Officiëlebekendmakingen.nl(externe link).

   Deze procedure loopt van september 2022 tot en met april 2023, met het vaststellen van het bestemmingsplan in de raad.

  4. Afgerond: CPO Bewonersavond, 12 mei 2022

   Op 12 mei  2022 heeft een bewonersavond plaatsgevonden in De Batter in Ursem specifiek gericht op CPO’s (collectief particulier opdrachtgeverschap). Er is een presentatie gegeven over wat nu CPO’s zijn, hoe deze werken en welke rol de CPO en de gemeente in het traject hebben. Lees meer en bekijk de presentatie.

   Er is 1 CPO geïnteresseerd om woningen te ontwikkelen in het plangebied De Tuinen deel 2.

  5. Afgerond: Informatieavond, 28 februari 2022

   Op 28 februari 2022 is er een online informatieavond georganiseerd met ruim 140 aanmeldingen. Tijdens deze avond is het voorontwerp bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan aan de geïnteresseerden gepresenteerd. De bijeenkomst is opgenomen en kunt u terugkijken via YouTube.  (externe link)

   De antwoorden op de vragen die u gesteld heeft tijdens deze online informatieavond, hebben wij voor u op een rijtje gezet op een aparte pagina

  Bestemmingsplan en bijbehorende documenten

  U vindt alle documenten die bij Ursem de Tuinen deel 2 horen via Ruimtelijkeplannen.nl(externe link)