In Ursem is bij de dierenweide aan de Ruijterstraat met kippen vogelgriep vastgesteld. In Abbekerk (gemeente Medemblik, provincie Noord-Holland) is bij een hobbyhouder met sierwatervogels vogelgriep vastgesteld.

Om verspreiding van het virus te voorkomen worden de circa 100 vogels op de locatie in Abbekerk geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Op de locatie in Ursem zijn de kippen reeds geruimd. Hier wordt de situatie nauwlettend in de gaten gehouden.

Locatie in Abbekerk

In de 1-kilometer zone van het besmette bedrijf liggen geen andere pluimveebedrijven. In de 3-kilometer zone ligt 1 pluimveebedrijf wat door de NVWA wordt gescreend op vogelgriep. Daarnaast wordt dit bedrijf de komende 14 dagen intensief gemonitord op ziekteverschijnselen die op vogelgriep kunnen wijzen. In de 10-kilometer zone liggen 8 pluimveebedrijven, waarvoor het vervoersverbod per direct geldt.

Vervoersverbod Abbekerk

Een vervoersverbod heeft betrekking op alle vogels en broed- en consumptie-eieren vanaf een locatie met vogels. Ook geldt het verbod voor mest van vogels en gebruikt strooisel, en voor andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met gevogelte. Daarnaast gelden regels voor de jacht, zo is het in dit gebied onder andere verboden te jagen op eenden of te jagen in gebieden waar dat watervogels kan verstoren.