De gemeente vindt het belangrijk dat trottoirs goed toegankelijk en veilig zijn voor iedereen. De trottoirs moeten veilig te gebruiken zijn voor inwoners met of zonder hulpmiddel, wandelaars met een kinderwagen en inwoners met een visuele beperking. Het goed onderhouden van de trottoirs en het ontvangen van signalen waar er onderhoud nodig is, is daarvoor belangrijk.

Mening inwoners

Inwoners hebben in mei de uitnodiging gehad om de gemeente te laten weten wat zij vinden van de kwaliteit van de trottoirs. Hinderlijke obstakels, overhangend groen of te smalle trottoirs konden ook aangegeven worden.

Voortgang onderzoek

Reageren kon tot 18 mei 2022, veel inwoners hebben dit ook gedaan. Naar aanleiding van die reacties heeft het onderzoeksbureau IV infra op de aangegeven locaties onderzoek gedaan. Vanwege het grote aantal reacties, heeft dit onderzoek meer tijd gekost dan vooraf ingeschat.

Uitslag onderzoek

De bevindingen van het onderzoek zijn nu verwerkt en voorzien van een advies. De uitslag van het onderzoek kunt u inzien door de knop hieronder aan te klikken. Hier kunt de locatie opzoeken waarover u een melding heeft gemaakt, of een andere locatie waar u interesse in heeft. Vervolgens vindt u daar de melding, met daaronder het advies van het onderzoeksbureau en de reactie vanuit de gemeente wat er met de melding wordt gedaan of al is uitgevoerd. Onder de observatie staan de punten waaraan getoetst is en de foto’s die genomen zijn. 

Bekijk hier de uitslag van het onderzoek(externe link)

Nieuwe meldingen

U kunt natuurlijk altijd een melding doen over gebreken aan het trottoir. Hiervoor gebruikt u het online systeem van de gemeente. Op de pagina over het melden via fixi vindt u meer informatie en kunt u een melding doen.