Op deze pagina vindt u de antwoorden op de meestgestelde vragen over het aanvragen van een welzijnssubsidie via onze speciale subsidiewebsite.

Hoe vraag ik een subsidie aan?

Een subsidie vraagt u digitaal aan via onze speciale subsidiewebsite. Ga naar subsidieswelzijn.koggenland.nl en log in met uw persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord. Als u op een andere wijze subsidie aanvraagt, wordt deze niet behandeld.

Als u bent ingelogd, bevindt u zich op een beveiligde website waar u digitaal een subsidie kunt aanvragen. Dit doet u door te klikken op een van de subsidies die de gemeente aanbiedt en daarna te klikken op 'Nieuwe aanvraag'.  Als u het formulier geheel hebt ingevuld kunt u dit, samen met eventuele bijlagen, met een druk op de knop verzenden naar de gemeente.

Op onze speciale subsidiewebsite kunt u ook uw dossier inzien, met daarin vorige aanvragen, beschikkingen en ingezonden bijlagen.

Inloggegevens aanvragen of wijzigen

Hebt u nog geen inloggegevens of bent u deze kwijt? Vraag uw persoonlijke inloggegevens aan door een mail te sturen naar subsidieswelzijn@koggenland.nl. In uw mail geeft u per organisatie waarvoor u subsidie aanvraagt de volgende gegevens:

 • naam van de organisatie
 • naam, adres en functie van de contactpersoon
 • e-mailadres en het telefoonnummer van de contactpersoon
 • namen, adressen, e-mailadressen, telefoonnummers en functies van de overige bestuursleden
 • als bijlage voegt u een uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel (KvK) toe

Na ontvangst van de gegevens sturen wij u binnen enkele dagen per e-mail de inloggegevens toe.

Uw inloggegevens zijn persoonlijk en gekoppeld aan uw contactgegevens. Bent u een nieuw contactpersoon (bijvoorbeeld een nieuwe penningmeester) van een organisatie die eerder een subsidie heeft aangevraagd? Dan is het nodig dat u uw eigen inloggegevens aanvraagt. Een lid van het bestuur of de eerdere contactpersoon moet ons via de mail subsidieswelzijn@koggenland.nl informeren dat u de taken overneemt.  

Hoe vraag ik meerdere subsidies aan?

Aanvraag voor 1 organisatie

De inlogcode is een persoonlijke code die gekoppeld is aan 1 organisatie. Deze code kunt u alleen gebruiken voor de organisatie waarvoor de code is verstrekt. Als u voor 1 organisatie meerdere soorten subsidieaanvragen doet, gebruikt u steeds dezelfde inlogcode.

Aanvraag voor meerdere organisaties

Als u voor meerdere organisaties een subsidieaanvraag doet, hebt u meerdere inlogcodes nodig. Voor iedere organisatie een andere. U kunt meerdere inloggegevens aanvragen. 

De aanvraagprocedure voor een subsidie blijft verder hetzelfde. U logt in op onze speciale subsidiewebsite subsidieswelzijn.koggenland.nl en log in met uw persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord.

Hoe sla ik mijn aanvraag tussentijds op?

U kunt uw aanvraag tussentijds opslaan door onderaan het formulier op 'opslaan' te klikken. Uw aanvraag blijft dan bewaard. Deze wordt dan nog niet ingezonden en u kunt de aanvraag op een later tijdstip afmaken.

Opgeslagen aanvraag afmaken

U kunt uw eerder opgeslagen aanvraag afmaken.

Ga naar subsidieswelzijn.koggenland.nl en log in met uw persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord. Voer vervolgens de volgende stappen uit:

 1. Klik boven in de groene balk op 'eerdere aanvragen'.
 2. Zoek in het overzicht uw eerdere aanvraag weer op en klik rechts in de balk op 'openen'.
 3. Klik rechts in het vakje 'aanvraagacties' op 'formulier openen'.

U kunt verder gaan waar u gebleven was.

Hoe bekijk ik mijn reeds ingediende aanvraag?

Een reeds ingediende aanvraag kunt u inzien.

Ga naar subsidieswelzijn.koggenland.nl en log in met uw persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord. Voer vervolgens de volgende stappen uit:

 1. Klik boven in de groene balk op 'eerdere aanvragen'.
 2. Zoek in het overzicht uw eerdere aanvraag weer op en klik rechts in de balk op 'openen'.
 3. Klik rechts in het vakje 'aanvraagacties' op 'formulier openen.
 4. Om af te sluiten klikt u op “uitloggen”.

U kunt nu u eerdere aanvraag inzien.

Hoe wijzig ik mijn reeds ingediende aanvraag?

Als de aanvraag is ingediend, kan deze helaas niet meer worden gewijzigd of aangevuld.

Wel kunt u nog een of meerdere bijlage(n) uploaden.

Ga naar subsidieswelzijn.koggenland.nl en log in met uw persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord. Voer vervolgens de volgende stappen uit:

 1. Klik boven in de groene balk op 'eerdere aanvragen'.
 2. Zoek in het overzicht uw eerdere aanvraag weer op en klik rechts in de balk op 'openen'.
 3. Klik rechts in het vakje 'aanvraagacties' op 'bijlage toevoegen'.
 4. Selecteer welk bestand u wilt uploaden en klik op 'openen'.
 5. Klik binnen het subsidieaanvraagprogramma op 'opslaan'.

Wij krijgen dan automatisch een melding dat u een of meerdere bijlage(n) hebt ingezonden.

Hoe stuur ik extra informatie / een bijlage mee?

Als u meer informatie wilt geven dan in het formulier wordt gevraagd, kunt u dat doen door deze informatie op te nemen in een apart document. Dit document kunt u dan als bijlage toevoegen aan het eind van de aanvraag. Helemaal onder aan het formulier staat links een knop waarmee u bijlagen kunt selecteren en meesturen.

Waarom lukt het niet uit te loggen?

U kunt uitloggen wanneer u het formulier volledig heeft ingevuld. Als u niet alle velden heeft ingevuld, dan kunt u niet verder en kunt u ook niet uitloggen. Door alsnog alle velden in te vullen, kunt u opslaan, verzenden en uitloggen.

U kunt dus uitloggen:

 • Als het formulier volledig of gedeeltelijk is ingevuld en opgeslagen.
 • Als u op 'annuleren' klikt. De reeds ingevulde gegevens worden dan echter niet bewaard.

Hoe kan ik zien dat mijn aanvraag verzonden is?

 • Als u de aanvraag volledig hebt ingevuld, klikt u 1 keer op ‘Opslaan en verzenden’.
 • Bovenaan in de internet adresbalk ziet u een rondje of zandlopertje draaien. Dat geeft aan dat de aanvraag verzonden wordt en kan even duren. Als de aanvraag verzonden is, komt de pop-up melding ‘Bedankt voor uw aanvraag!’ in beeld. 
 • Mocht u met verzenden de melding krijgen dat u nog niet alles hebt ingevuld:
  • controleert u dan de gevraagde gegevens en vul deze aan
  • mogelijk ziet u dan niet meer dat u bijlagen hebt bijgevoegd. Deze zijn dan echter al wel opgeslagen en worden ook verzonden 
  • om systeemproblemen te voorkomen verzoeken wij u de bijlage(n) daarom NIET nogmaals te uploaden
 • Of u de aanvraag daadwerkelijk hebt ingediend, controleert u door nogmaals in te loggen. Onder het kopje “Eerdere aanvragen” ziet u “Opgeslagen en verzonden aanvragen”. Hier kunt u dan zien of de aanvraag is verzonden. 
 • Mocht dat niet zo zijn, opent u de aanvraag dan opnieuw, controleer goed of alle vragen zijn ingevuld en de bijlage(n) zijn geüpload en klik daarna op de button “opslaan en verzenden”. 

Kan ik na het indienen van de aanvraag nog extra informatie toezenden?

Ja, dat is mogelijk.

Ga naar subsidieswelzijn.koggenland.nl en log in met uw persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord. Voer vervolgens de volgende stappen uit:

 1. In de portal klikt u in de groene balk op ‘ Eerdere aanvragen’.
 2. U opent vervolgens de  aanvraag die u wilt aanvullen.
 3. Daarna klikt u rechts bij ‘ Aanvraagacties’ op ‘ Bijlagen toevoegen’.
 4. Hier kunt u de bijlage(n) toevoegen.
 5. Na het opslaan wordt de bijlage toegevoegd in het dossier.

Krijg ik nog een beschikking per post toegezonden?

U krijgt geen beschikking per post toegezonden. Alle correspondentie met betrekking tot de subsidie gaat per mail. Zodra u een aanvraag hebt ingezonden, maakt ons systeem een digitaal dossier voor u aan. Daarin staan alle aanvragen, eventueel ingezonden bijlagen en de door ons afgegeven beschikkingen vermeld. 

U komt in uw digitale dossier door met uw inlogcode in te loggen en door boven in de groen balk te klikken op 'eerdere aanvragen'. U zoekt dan in het overzicht de aanvraag weer op. U klikt dan rechts in de balk op 'openen'.