Waar: online Teams bijeenkomst ( link wordt toegestuurd na aanmelding)

Aanmelden: via de website van De Hoofdzaak Online themabijeenkomst september: 'Suïcide: praat erover' - RCO De Hoofdzaak  

Over de bijeenkomst

Op 10 september is het World Suicide Prevention Day. Wereldwijd staan tal van organisaties stil bij alle mensen die zijn overleden door zelfmoord, mensen die een poging hebben overleefd of aan zelfmoord denken, familie, vrienden en alle anderen die door zelfmoord geraakt zijn. Samen doorbreken we het taboe op suïcidaliteit. Suïcidepreventie doen we samen, erover praten in openheid is belangrijk!  

De Hoofdzaak organiseert in de aanloop naar deze belangrijke dag een online themabijeenkomst over het onderwerp suïcide. Een aantal gastsprekers zal vertellen over hun eigen ervaringen. Er is daarbij ruimte voor vragen of het delen van eigen ervaringen. Luisteren mag natuurlijk ook.   

Over De Hoofdzaak

De organisatie

De Hoofdzaak is een zelfregie en herstelorganisatie, voor en door mensen met een psychische kwetsbaarheid. Bij De Hoofdzaak kun je aan jouw herstel werken, waarbij ervaringsdeskundigen je ondersteuning bieden. Meer weten over wat je bij De Hoofdzaak kunt doen? Kijk dan op onze website: www.rcodehoofdzaak.org

Online themabijeenkomsten

Elke maand organiseert De Hoofdzaak een online themabijeenkomst. Steeds staat een ander thema centraal. Ervaringsdeskundige sprekers vertellen iets over hun eigen ervaringen met betrekking tot het thema van de maand. Daarbij is volop ruimte voor vragen van deelnemers en voor het delen van ieders ervaringen. 

Het delen van hun ervaringsverhalen is om meerdere redenen waardevol. Deelnemers aan de bijeenkomsten die zelf te maken hebben met een psychische kwetsbaarheid, kunnen herkenning vinden in de verhalen. Zij krijgen ook de gelegenheid om eigen ervaringen te delen. De sprekers vertellen niet alleen over hun worsteling, maar ook over hun herstel. Dit kan voor deelnemers aan de bijeenkomsten hoop en perspectief bieden, en misschien tips of motivatie om zelf ook stappen in te zetten in hun herstel.