Een S.B.U.-subsidie (Subsidie bovenlokale uitstraling) is bedoeld om evenementen met een bovenlokale uitstraling mede mogelijk te maken. 

De activiteit mag geen muziekfestival betreffen en dient:

  • Eénmaal per jaar te worden georganiseerd;
  • In één kern van de gemeente te worden georganiseerd;
  • In regiogemeenten geen gemeengoed te zijn;
  • Openbaar toegankelijk te zijn; en
  • Publiek van buiten de gemeente te trekken.

Er kunnen nadere voorwaarden zijn. Dit wordt per activiteit beoordeeld. De subsidie wordt direct bij verlening vastgesteld.

De S.B.U.-subsidie is o.a. voor Stichting Wielerronde Obdam en Stichting Geen Heden Zonder Verleden (Historisch Festival Hensbroek).

Uitleg over het aanvragen van een welzijnssubsidie

eHerkenning linkStart hier uw aanvraag voor een S.B.U.-subsidie (Subsidie bovenlokale uitstraling) 2024