Op zaterdag 18 maart was het de Landelijke Opschoondag en hebben in de hele gemeente Koggenland inwoners zwerfafval geraapt. Ook dit jaar waren weer zo’n 20 inwoners van de Wogmeer van de partij. Na een gezellige start met koffie en koek, werd zwerfafval geraapt langs de Wogmeer, de Braken en in het water. Het resultaat na drie uur rapen: een aanhanger vol met peuken, blikjes, verpakkingsmateriaal en ander zwerfafval. En net zoals altijd was er ook nu weer verbazing over bijzondere zaken die gewoon weggegooid worden, zoals een deel van een deur.

Alle zwerfafvalrapers bedankt voor jullie inzet. Zo zorgen we met elkaar voor een schone gemeente.

In 2021 scoorde de gemeente Koggenland met het cijfer 9,1 zeer hoog op de landelijke zwerfafvalindex. In 2022 scoorde Koggenland een 8,4. Dat is nog steeds boven het landelijk gemiddelde en ver boven het gemiddelde in Noord-Holland, zegt wethouder Krijnen. ‘Ook in 2022 hebben we veel stappen gezet tegen zwerfafval. Er zijn veel inwoners actief als zwerfafvalraper, samen hebben we onze schouders gezet onder een schone gemeente'. 

In de afvalbak

Dat de metingen van 2022 een lichte terugval laten zien ten opzichte van het jaar ervoor is volgens de wethouder deels te verklaren door de coronamaatregelen en het opheffen ervan. ‘Het lijkt onder andere te komen door de hoeveelheid peuken op bedrijventerreinen en bij sportverenigingen. De lockdown heeft er ongetwijfeld voor gezorgd dat er dat jaar minder zwerfafval lag op deze terreinen dan het afgelopen jaar. We willen dit wel gaan aanpakken. En ook in de woonwijken in Koggenland valt er nog het een en ander te verbeteren. Want uiteindelijk willen we dat iedereen weet dat je afval niet op de grond moet gooien maar in de afvalbak'.

Op je bord

Zwerfafval niet alleen vies en lelijk is, maar ook erg schadelijk voor de natuur. Krijnen: ‘Uiteindelijk komt het via het grondwater in de voedselketen en dus mogelijk op je bord terecht'. De wethouder riep de inwoners van Koggenland op om op zaterdag 18 maart de straat op te gaan om gezamenlijk afval te rapen. Dat kon met eigen materiaal, maar het was ook mogelijk om gratis opruimmaterialen te lenen bij de gemeente.