Portefeuille

  • Omgevingstaken
  • Economie
  • Duurzaamheid
  • Dierenwelzijn
  • Recreatie en toerisme

Nevenfuncties

  • Advocaat
  • Mede-eigenaar DGH Advocaten te Heerhugowaard (tevens omvattend bestuurslid Stichting Beheer Derdengelden)
  • Lid Kerkenraad Protestantse Gemeente Koggenland (scriba)
  • Lid Rotary Koggenland

Contact

Bestuurssecretariaat Koggenland
Telefoon: (0229) 54 83 95
E-mail: bestuurssecretariaat@koggenland.nl