De Opstartsubsidie is een subsidie voor een nieuw op te starten activiteit die gericht is op het bestrijden van eenzaamheid en het bevorderen van de sociale cohesie in de samenleving. Voorbeelden daarvan zijn het organiseren van maatschappelijke activiteiten of sport- en spelactiviteiten. Voor een periode van maximaal drie jaar kan een subsidie worden verleend, daarna dient de activiteit zonder subsidie te worden georganiseerd.

Bij de aanvraag dient een activiteitenplan en een reële, sluitende begroting voor de komende vier jaar te worden gevoegd. Er dient per jaar een subsidieaanvraag te worden ingediend.

De subsidie bedraagt:

  • het eerste jaar maximaal 50% van de begroting tot een maximum van € 750
  • het tweede jaar maximaal 35% van de begroting tot een maximum van € 500
  • het derde jaar maximaal 25% van de begroting tot een maximum van € 250.

Vanaf het vierde jaar en latere jaren is geen subsidieverlening meer mogelijk.

De Opstartsubsidie wordt direct bij verlening vastgesteld.

Uitleg over het aanvragen van een welzijnssubsidie

Het is niet meer mogelijk een aanvraag voor 2024 te doen.