Een subsidie voor een nieuw op te starten activiteit die gericht is op het bestrijden van eenzaamheid en het bevorderen van de sociale cohesie in de samenleving. Voorbeelden daarvan zijn het organiseren van maatschappelijke activiteiten of sport- en spelactiviteiten. Voor een periode van maximaal drie jaar kan een subsidie worden verleend, daarna dient de activiteit zonder subsidie georganiseerd te kunnen worden.