De gemeente vindt het belangrijk dat trottoirs goed toegankelijk en veilig zijn voor iedereen. De trottoirs moeten veilig te gebruiken zijn voor inwoners met of zonder hulpmiddel, met een kinderwagen of visuele beperking. Het goed onderhouden van de trottoirs en het ontvangen van signalen waar er onderhoud nodig is, is daarvoor belangrijk.

Mening inwoners

Inwoners hebben in mei de uitnodiging gehad om de gemeente te laten weten wat zij vinden van de kwaliteit van het trottoirs. Hinderlijke obstakels, overhangend groen of te smalle trottoirs konden ook aangegeven worden.

Voortgang onderzoek

Reageren kon tot 18 mei, veel inwoners hebben dit ook gedaan. Naar aanleiding van die reacties heeft het onderzoeksbureau IV infra op de aangegeven locaties onderzoek gedaan. Vanwege het grote aantal reacties, heeft dit onderzoek meer tijd gekost dan vooraf ingeschat. De bevindingen hiervan worden nu verwerkt en voorzien van een advies. De gemeente zal daarna dit advies verwerken in een plan van aanpak, de op te pakken punten prioriteren en aanpakken. In oktober 2022 wordt dit bekend.