Onder de Omgevingswet moet Koggenland één Omgevingsplan voor de hele gemeente vaststellen. Dit plan vervangt de huidige bestemmingsplannen en een aantal lokale verordeningen. In het Omgevingsplan komen alle regels voor de fysieke leefomgeving samen. Daarin staat straks wat er wel en niet in de omgeving kan en mag gebeuren. Daarbij krijgt de gemeente meer beleidsvrijheid en kan eigen keuzes maken voor wat betreft bijvoorbeeld het vergunning vrij bouwen. Voor het maken van het Omgevingsplan heeft de gemeente tot uiterlijk 2029 de tijd.

Pilot Omgevingsplan kernen

De gemeente is gestart met een pilot Omgevingsplan voor  Avenhorn/De Goorn, Obdam, Hensbroek, Ursem, Spierdijk, Berkhout, Zuidermeer en Scharwoude. Hiervoor wordt eerst een Nota van Uitgangspunten opgesteld waarin de kernwaarden, opgaven en ambities voor de kernen worden geanalyseerd. Evenals de belangrijkste elementen en onderwerpen die bepalend zijn voor de vormgeving en inrichting van het nieuwe ‘Omgevingsplan Kernen’.

Ook bij de ontwikkeling van het Omgevingsplan vinden we het belangrijk om inwoners en ondernemers vanaf het begin mee te laten denken én doen.
Hun inbreng, wensen en ideeën zijn van groot belang voor de inhoud van het Omgevingsplan.