De gemeente Koggenland is bezig met de ontwikkeling van het plan Tuindersweijde-Zuid. Het bestemmingsplan van Deel 1 is inmiddels onherroepelijk geworden. De gemeente is nu bezig met de voorbereiding van Deel 2 t/m 4. 

Voortgang

 1. Afgerond: Update september 2023

  De projectleider is op locatie bezoek geweest, om de stand van zaken te bekijken, bij het project Tuindersweijde-zuid. Er word hard gewerkt om de fundering onder de bouwweg op tijd af te krijgen, deze is vooralsnog gepland in november ’23. Het ziet er vooralsnog positief uit dat deze deadline gehaald wordt. De verkoop voor de volgende fase staat op dit moment in oktober ’23.

 2. Momenteel bezig: 3e en 4e kwartaal 2023

  Vaststelling bestemmingsplan door de gemeenteraad. Dit is afhankelijk van ingekomen zienswijzen.

 3. Momenteel bezig: 2e kwartaal 2023

  Ter inzage leggen van het ontwerp bestemmingsplan.

 4. Momenteel bezig: 1e kwartaal 2023

  Aanpassen stedenbouwkundig plan en uitvoeren onderzoeken.

 5. Afgerond: 8 november 2022

  Sluiting online forum.

 6. Afgerond: 24 oktober 2022

  Informatieavond voor omwonenden en belangstellenden, Cultureel Centrum De Brink, Obdam (van 19.00 tot 20.30 uur).

 7. Afgerond: 21 oktober 2022

  Brief aan omwonenden en overige belanghebbenden met uitnodiging voor de informatieavond.

Stedenbouwkundig plan (concept)

Bekijk hier het concept stedenbouwkundig plan:

Informatieavond

Op 24 oktober 2022 vond in Cultureel Centrum De Brink in Obdam een inloopavond plaats. Omwonenden zijn hiervoor per brief uitgenodigd. Tijdens deze informatieavond gaven een stedenbouwkundige en enkele medewerkers van de gemeente uitleg bij het concept stedenbouwkundig plan. Via panelen werden de plannen inzichtelijk gemaakt. De inloopavond werd goed bezocht. Veel mensen waren geïnteresseerd in de plannen. De aanwezigen kregen ook gelegenheid om vragen te stellen en om suggesties, op- en aanmerkingen en ideeën op te schrijven. Deze input gaan we nu bundelen en categoriseren. 

Uw mening en ideeën tellen

Op de informatieavond van 24 oktober 2022 zijn de reacties op het concept stedenbouwkundig plan en overige meningen en suggesties van de aanwezigen verzameld. Een overzicht hiervan wordt binnenkort op deze pagina geplaatst.

Overige belangstellenden en belanghebbenden konden tot en met 8 november vragen stellen en suggesties doen via deze pagina. Het forum is nu gesloten. U kunt nog wel de achtergelaten reacties lezen.

 Bekijk de gegeven reacties  

Hoe nu verder?

Na 8 november bundelen we de input van de inwoners en provincie en passen het stedenbouwkundig plan waar nodig/mogelijk aan. Dan wordt het stedenbouwkundig plan aangeboden ter vaststelling aan het college van burgemeester en wethouders. Hierna starten we met het opstellen van het bestemmingsplan.

Meer informatie en contact

Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met projectleider Raymond Karstens via r.karstens@koggenland.nl of via (0229) 54 84 00.