Pagina opties

Tijdelijke Coronawet

Per 1 december 2020 is de tijdelijke coronawet in werking getreden. Deze wet vervangt de noodverordeningen waarin de veiligheidsregiosinds maart 2020 de maatregelen voor de bestrijding van het coronavirus opnamen. Noodverordeningen zijn voor (crisis)situaties van beperkte tijd. De coronacrisis duurt langer. Daarom heeft het kabinet de noodverordeningen vervangen door de tijdelijke coronawet (Tijdelijke wet maatregelen COVID-19) en regelingen 

Mondkapjesplicht 

Met de komst van de tijdelijke coronawet veranderen de geldende coronamaatregelen niet. Wel geldt per 1 december 2020 een mondkapjesplicht voor publieke (binnen)ruimten, zoals het gemeentehuis.  

Verantwoordelijkheden burgemeester 

Door de tijdelijke coronawet is de besluitvorming veranderd. De burgemeester legt nu verantwoording af aan de raad over o.a. de handhaving van de coronamaatregelen. Verder kan de burgemeester in zeer uitzonderlijke situaties op verzoek ontheffing verlenen van bepaalde coronamaatregelen. Denk aan een bruiloft of uitvaart, waarbij bijzondere omstandigheden spelen. 

Meer informatie

Meer informatie over de tijdelijke coronawet is te vinden op de website van de Rijksoverheid 

Ontheffingsverzoek 

Een ontheffingsverzoek kan per post of e-mail ingediend worden voor zeer uitzonderlijke situaties. Mail naar info@koggenland.nl. Geef in het onderwerp van de e-mail ‘ontheffingsverzoek’ aan en omschrijf duidelijk uw verzoek en de uitzonderlijke situatie die aanleiding is voor uw verzoek. Voeg ook contactgegevens toe, zodat er contact kan worden opgenomen voor aanvullende vragen of voor een reactie op uw verzoek.