Pagina opties

Tarieven en betalen belastingen

Informatie over het betalen van belastingen, diverse regelingen en bezwaar maken.

Aanslagbiljet 2022

icon

Aanslagbiljet 2022

link naar product Aanslagbiljet 2021

Betalingsregeling

icon

Aanvragen van een betalingsregeling om in termijnen te betalen.

link naar betalingsregeling

Kwijtschelding

icon

Inwoners die van een lager inkomen leven, kunnen een verzoek indienen om de gemeentelijke belastingen niet te hoeven betalen.

link naar kwijtschelding

Teruggave

icon

Voorwaarden wanneer u voor teruggave in aanmerking komt.

link naar teruggave

Automatisch incasso

icon

Aanvragen van een automatische incasso om de belasting te betalen.

link naar automatische incasso

Bezwaar maken

icon

Bezwaar maken tegen gemeentelijke belastingen of heffingen.

link naar product Bezwaar maken tegen gemeentelijke belastingen of heffingen

Tarieven verordening

icon

Overzicht tarieven gemeentelijke verordeningen.

link naar product tarieven gemeentelijke verordeningen