Pagina opties

Stedenbouwkundige plannen Het Veer Avenhorn

Uitgangspunt stedenbouwkundige modellen: woningtypes

  • Het te ontwikkelen woningprogramma dient een mix te zijn van huur en koop
  • Woningbedrijf Koggenland neemt de huurwoningen af
  • De koopwoningen worden gerealiseerd in de categorieën goedkoop, middelduur en duur
  • De gemeenteraad legt de nadruk op de realisatie van woningen voor starters en senioren
  • Woningtypes die aansluiten bij deze randvoorwaarden en passend zijn voor het dorpse woonmilieu van Avenhorn

De stedenbouwkundige voorstellen

Er zijn vier versies ontwikkeld voor de herontwikkeling van de voormalige schoollocatie Het Veer. Klik op de afbeelding om een uitvergroting te zien.

Model 1A Urban villa waterzijde en seniorenwoningen zijde trapveld

Model 2A Urban villa zijde trapveld en seniorenwoningen waterzijde

Model 1B Urban villa waterzijde en starterswoningen zijde trapveld

Model 2B Urban villa zijde trapveld en rug-aan-rug woningen waterzijde