Pagina opties

Stedenbouwkundige plannen Het Veer Avenhorn

Uitgangspunt stedenbouwkundige modellen: woningtypes

  • Het te ontwikkelen woningprogramma dient een mix te zijn van huur en koop
  • Woningbedrijf Koggenland neemt de huurwoningen af
  • De koopwoningen worden gerealiseerd in de categorieën goedkoop, middelduur en duur
  • De gemeenteraad legt de nadruk op de realisatie van woningen voor starters en senioren
  • Woningtypes die aansluiten bij deze randvoorwaarden en passend zijn voor het dorpse woonmilieu van Avenhorn

De stedenbouwkundige voorstellen

Er zijn 4 versies ontwikkeld voor de herontwikkeling van de voormalige school-locatie Het Veer. Klik op de afbeelding om een uitvergroting te zien.

Uit de 4 stedenbouwkundige plannen is de variant 2b met meerderheid door inwoners als voorkeur gekozen. Het college van burgemeester en wethouders heeft dan ook besloten om deze variant verder uit te gaan werken.

Voorkeur Model 2B Urban villa zijde trapveld en rug-aan-rug woningen waterzijde

Niet gekozen Model 1B

Niet gekozen Model 1A

Niet gekozen Model 2A