Pagina opties

Planning woningbouw Het Veer Avenhorn

Vervolgstappen ontwikkeling locatie Het Veer Avenhorn

Processtappen voor het bestemmingsplan

Bij geen bezwaar is dit in het derde kwartaal van 2022 afgerond (oktober-november-december 2022)

 • Beoordelen op- en aanmerkingen informatieavond stedenbouwkundig plan
 • Besluitvorming definitief stedenbouwkundig plan
 • Schrijven bestemmingsplan en uitvoeren onderzoeken voor bestemmingsplan
 • Ontwerpbestemmingsplan in procedure
 • Vaststelling bestemmingsplan door gemeenteraad
 • Termijn voor bezwaar raadsbesluit
 • Onherroepelijk bestemmingsplan

Uitvoering werkzaamheden op locatie Het Veer

 • Oktober 2021 tot en met februari 2022: Sloop gebouwen
 • Najaar van 2022: Bouwrijp maken ontwikkellocatie

Processtappen voor de verkoop van woningen in 2023

 • Aanbesteding grondverkoop aan ontwikkelaar
 • Ontwerp woningen tot en met omgevingsvergunning
 • Verkoop woningen
 • Start bouw woningen