Pagina opties

Planning Tuindersweijde-Zuid fase 1 Obdam

Voorlopige planning Deel 1 Tuindersweijde-Zuid
Mijlpalen Doorlooptijden Datum gereed
Voorontwerp Bestemmingsplan vastgesteld maandag 4 oktober 2021
Informatieavond dinsdag 2 november 2021
Inspraak 6 weken eind november 2021
Nota van inspraak vaststellen 2 weken half december 2021
Ontwerp Bestemmingsplan 6 weken eind februari 2022
Vaststellen Ontwerp Bestemmingsplan 4 weken eind maart 2022
Bezwaar en beroep 6 weken half mei 2022
Onherroepelijk Bestemmingsplan vaststellen 6 weken begin juli 2022
Woningontwikkeling begin mei 2022
Onderzoeken/ engineering bouwrijpmaken begin mei 2022
Vergunningstraject woningbouw begin juli 2022
Start verkoop woningen begin juli 2022
Aanleg tijdelijke bouwweg begin september 2022
Bouwrijp maken van het terrein begin december 2022
Bouwen en opleveren woningen eind februari 2024
Inrichting openbare ruimte definitief maken eind maart 2024