Pagina opties

Planning Tuindersweijde-Zuid fase 1 Obdam

Voorlopige planning Deel 1 Tuindersweijde-Zuid
Mijlpalen Doorlooptijden Datum gereed
Voorontwerp Bestemmingsplan vastgesteld maandag 4 oktober 2021
Informatieavond dinsdag 2 november 2021
Inspraak 6 weken eind november 2021
Nota van inspraak vaststellen 2 weken half december 2021
Ontwerp Bestemmingsplan 6 weken begin april 2022
Vaststellen Ontwerp Bestemmingsplan 4 weken half mei 2022
Bezwaar en beroep 6 weken eind juni 2022
Onherroepelijk Bestemmingsplan vaststellen 6 weken half augustus 2022
Woningontwikkeling begin juni 2022
Onderzoeken/ engineering bouwrijpmaken begin juni 2022
Vergunningstraject woningbouw begin september 2022
Start verkoop woningen begin september 2022
Aanleg tijdelijke bouwweg begin januari 2023
Bouwrijp maken van het terrein begin februari 2023
Bouwen en opleveren woningen eind februari 2024
Inrichting openbare ruimte definitief maken eind maart 2024