Pagina opties

Omgevingswet

Iedereen wil een leefomgeving waar het prettig wonen, werken en recreëren is. Daarvoor maken we in gemeente Koggenland met elkaar duidelijke afspraken wat op welke plaats mogelijk is. De nieuwe Omgevingswet geeft ruimte voor maatwerk, zodat goede initiatieven kansen krijgen. We willen wat goed is behouden en samen met u zorgvuldig én slagvaardig werken aan verbeteringen in onze gemeente. Zo zorgen we ervoor dat Koggenland een plek is waar u graag wilt zijn.

De Omgevingswet: eenvoudig beter

Het huidige omgevingsrecht is complex en versnipperd. Er zijn meer dan twintig wetten en honderden regelingen. Wetten en regelingen die niet allemaal meer geschikt zijn voor de maatschappelijke opgaven van nu. Ook is voor inwoners en ondernemers vaak niet duidelijk wat per gebied wel en niet mogelijk is. Daarom komt er één nieuwe wet die alle wetten voor de fysieke leefomgeving bundelt en moderniseert: de Omgevingswet. Bent u benieuwd hoe de Omgevingswet de regels over de leefomgeving bundelt en overzichtelijker maakt? Bekijk dan de animatie of lees er meer over op de speciale website van de Rijksoverheid.

Gemeente Koggenland bereidt zich voor

De belangrijkste instrumenten uit de Omgevingswet voor de gemeente zijn de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan. In deze documenten regelen we wat we willen met onze leefomgeving, hoe we dat gaan uitvoeren en wat wel en niet mag. Dit bepalen we niet alleen, maar samen met inwoners, ondernemers en iedereen die daarover wil meepraten en meedenken. Daarom heeft er in het najaar van 2019 een uitgebreid participatietraject plaatsgevonden. Er is een enquête uitgezet, er zijn straatinterviews gehouden, inloopavonden georganiseerd, basisscholen bezocht en er hebben diverse gesprekken met inwoners en stakeholders plaatsgevonden. De resultaten worden geanalyseerd en in februari 2020 aan de raad voorgelegd. De raad gebruikt deze informatie bij het vaststellen van de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan.

Hoe ziet u de toekomst van de gemeente?

De gemeenteraad vindt het belangrijk dat inwoners hun mening geven, om zo invloed uit te oefenen op toekomstig beleid. Via een digitale enquête kon iedereen tot en met 16 december aangeven hoe hij of zij de toekomst van Koggenland ziet. De gemeente heeft 1832 reacties ontvangen. Jongeren werden ook nadrukkelijk uitgenodigd om de enquête in te vullen, daar hebben 72 jongeren op gereageerd. Deelnemers maken kans op een beloning voor hun deelname. Burgemeester Franx zal binnenkort de winnaars loten, zij krijgen dan persoonlijk bericht. Naast het afnemen van de enquête voerden we gesprekken met groepen inwoners en op verschillende plaatsen worden inwoners op straat geïnterviewd.

Resultaten enquête 

De resultaten van de enquête kunt u bekijken via de link 'Overzicht resultaten participatie najaar 2019' onderaan deze pagina.

De Omgevingswet in beeld

Er zijn verschillende filmpjes te bekijken die de Omgevingswet in beeld brengen, o.a. van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. U kunt ze bekijken via de volgende links:

- Hoe bundelt de Omgevingswet regels?

- Waarom een Omgevingswet?

- Winst van de Omgevingswet voor de inwoner.

- Betekenis van de Omgevingswet voor de initiatiefnemer.