Omgevingsvergunning

In de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) worden in totaal 25 bestaande vergunningen als één vergunning behandeld. Voor verschillende activiteiten (bijvoorbeeld slopen, kappen en bouwen) vraagt u nog maar één omgevingsvergunning aan. De gemeente behandelt deze in één procedure en neemt één besluit. Uw vergunningsaanvraag dient u in via www.omgevingsloket.nl. Hier kunt u ook een vergunningscheck doen.

Wanneer heb ik een omgevingsvergunning nodig?

Wanneer heb ik een omgevingsvergunning nodig?

link naar Wanneer heb ik een omgevingsvergunning nodig?

Wat is de procedure van een omgevingsvergunning?

Wat is de procedure van een omgevingsvergunning?

link naar Wat is de procedure van een omgevingsvergunning?

Hoe vraag ik een omgevingsvergunning aan?

Hoe vraag ik een omgevingsvergunning aan?

link naar Hoe vraag ik een omgevingsvergunning aan?

Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van een omgevingsvergunning?

Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van een omgevingsvergunning?

link naar Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van een omgevingsvergunning?

Pagina opties