Pagina opties

Obdam - Tuindersweijde-Zuid

Bij de voorbereidingen van de ontwikkeling van het woningbouwplan Tuindersweijde-Zuid lopen we onverhoopt vertraging op. Waar we 2 jaar geleden hadden gehoopt om eind 2021 gestart te zijn met de bouw hopen we nu dat dit eind 2022 gaat lukken.

In het voorjaar van 2021 moest de geurcontour opnieuw worden vastgesteld door de gemeenteraad. Dit bracht vragen en onderzoeken met zich mee maar deze is nu vastgesteld. Op dit moment wordt er onderzoek gedaan naar de beste locatie van de ontsluitingsweg van de wijk. 

Het stedenbouwkundig plan vormt dit plan het uitgangspunt voor het op te stellen bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan. Na afronding hiervan zal voor de eerste fase van Tuindersweijde-Zuid een woningbouwplan worden ontwikkeld.

Gezien de grote behoefte aan nieuwbouwwoningen wordt ook bekeken of het bestemmingsplan voor alleen fase 1 vooruitlopend in procedure kan, zodat eerder gestart kan worden met de bouw. Onderzocht wordt of dit mogelijk en haalbaar is.

Het gehele gebied Tuindersweijde-Zuid biedt ruimte voor circa 335 woningen en zal fasegewijs worden ontwikkeld.