Pagina opties

Obdam - Tuindersweijde-Zuid fase 1

Het plan Tuindersweijde-Zuid te Obdam bevat ongeveer 335 woningen. Omdat er nog geen duidelijkheid is over de locatie van de ontsluitingsweg van het gehele plan is de gemeente gestart met fase 1.

Fase 1

Fase 1 bestaat uit ongeveer 138 woningen. Het precieze aantal hangt mede af van hoeveelheid woningen die gebouwd gaat worden op de CPO (collectief particulier opdrachtgeverschap) locatie ‘Obdammerhof’.

De gemeenteraad heeft onlangs akkoord gegeven op het voorontwerp.

Op dinsdag 2 november 2021 was er een inloopavond in dorpshuis De Brink te Obdam. Hier is dit voorontwerp bestemmingsplan gepresenteerd aan de aanwezigen.

Uw mening telt

Tot en met vrijdag 12 november 2021 wat het mogelijk uw reactie met ons te delen over de voorgenomen plannen. Ook waren wij benieuwd naar uw opmerkingen of wellicht suggesties die we mee kunnen nemen in het definitief vast te stellen bestemmingplan. 

Planning

Ook is er tijdens de avond een planning gepresenteerd voor de volgende fases door doorlopen moeten worden voordat er gestart kan worden met de bouw. Deze planning is onder voorbehoud maar hebben we wel zo reëel mogelijk opgesteld.

Voorontwerp bestemmingsplan

Planning

icon

Er is een voorlopige planning gemaakt die loopt vanaf nu tot eind maart 2024.

Bekijk de planning

Uw mening telt

icon

Tot en met vrijdag 12 november 2021 was het mogelijk een reactie te geven. 

Bekijk de reacties

Meer informatie

icon

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de projectleider Olaf Bovenkamp (afdeling Wonen & Ondernemen) via o.bovenkamp@koggenland.nl  of (0229) 58 85 04.