Pagina opties

Obdam - Dubbelspoor

Verkaveling DubbelspoorIn 2020 heeft de voltallige gemeenteraad een motie ingediend om aan de Dubbelspoor in Obdam een aantal betaalbare koopwoningen te bouwen. Omdat deze grond in het bestemmingsplan is opgenomen als bedrijfsgrond moeten, om hier woningen te mogen bouwen, diverse procedures doorlopen worden.

Eind juni 2021 hebben wij een participatieavond voor de omwonenden van het plan georganiseerd. Tijdens deze avond was er ook ruimte om mee te denken over de inrichting van het plan, het openbaar groen, parkeren, spelen etc. In het beeldkwaliteitsplan kunt u zien hoe de verkaveling eruit ziet.

In het najaar van 2021 willen we, middels een uitvraag, de grond verkopen aan een ontwikkelend bouwbedrijf. Die gaat vervolgens een plan maken voor de 18 koopwoningen (14 goedkoop en 4 middelduur). Tevens verwachten we dat, zonder bezwaar, het bestemmingsplan in oktober vastgesteld wordt door de gemeenteraad.

Wij hopen dat we rond de zomer van 2022 alle procedures hebben doorlopen zodat gestart kan worden met de verkoop.

Te downloaden: