Pagina opties

Maatregelen gemeente Koggenland

In navolging van het landelijke beleid en de recente berichtgeving van het kabinet rondom het coronavirus heeft gemeente Koggenland uit voorzorg verschillende preventieve maatregelen genomen. Deze gelden vooralsnog tot en met 28 april. Voorop staat dat de dienstverlening aan inwoners door zal gaan, in welke vorm leest u hier.

Allereerst geldt dat onze medewerkers alle hygiƫnemaatregelen in acht nemen. Wij vragen dit ook aan onze bezoekers. Verder is besloten dat medewerkers die thuis kunnen werken, gevraagd zijn dit te doen. Er blijft wel sprake van een voldoende bezetting tijdens de openingsuren.

Op deze manier hoopt de gemeente een bijdrage te leveren aan het voorkomen van de verdere verspreiding van het coronavirus in Nederland.

Gemeente Koggenland heeft de volgende voorzorgsmaatregelen genomen:

  • U kunt alleen het gemeentehuis bezoeken, als dit noodzakelijk en/of urgent is. Neemt u vooraf telefonisch contact op om te overleggen of bezoek nodig is, of dat u op een andere manier geholpen kan worden. Samen komen wij eruit. Veel van onze diensten kunt u ook regelen via onze website of telefoon.
  • Reeds geplande afspraken aan de balie Burgerzaken gaan door, dit geldt niet voor de afspraken in de avonduren vanaf donderdag 19 maart. Er worden, tenzij het spoed heeft, tot en met 28 april geen nieuwe afspraken gepland.
  • We blijven bereikbaar via telefoon, e-mail en social media. In verband met de bezetting kan het zijn dat de wachttijden langer zijn. Ook het verhelpen van meldingen in de openbare ruimte kan wat langer duren. We rekenen op uw begrip.
  • De avondopenstelling op maandag en donderdag komt vanaf donderdag 19 maart tijdelijk te vervallen. Die dagen is het gemeentehuis open tot 16.30 uur.
  • Voor inwoners die een afspraak hebben geldt het advies van het RIVM: mensen met verkoudheid, hoesten of koorts moeten sociale contacten beperken. Heeft u dergelijke klachten? Dan vragen we u uit voorzorg niet naar het gemeentehuis te komen maar een nieuwe afspraak te maken. Een afspraak maken kan via onze website of telefonisch via (0229) 54 84 00.
  • Bijeenkomsten en evenementen die de gemeente zelf organiseert op een datum tot en met 28 april, worden verzet. Bezoekers krijgen daarover via e-mail of telefonisch zo spoedig mogelijk bericht.
  • Wij adviseren organisatoren van evenementen de landelijke richtlijnen te volgen. Dat kan betekenen dat evenementen niet doorgaan.
  • Zwembad het Koggenbad is, om ieder risico uit te sluiten, tijdelijk gesloten. Zwemlessen, recreatiezwemmen en andere activiteiten komen te vervallen.
  • Gymzalen en sporthal De Koggenhal zijn gesloten.
  • Vanaf 27 maart 2020 is een noodverordening van kracht met aanvullende maatregelen gericht op de voorkoming van de verdere verspreiding van het Coronavirus. klik hier voor meer informatie over de inhoud van de verordening.