Pagina opties

Leerplicht

Alle jongens en meisjes die in Nederland wonen, zijn vanaf hun 5e jaar leerplichtig. Dat geldt ook voor kinderen die lang in Nederland verblijven. De leerplicht geldt tot en met het schooljaar waarin iemand 16 jaar wordt. Wie dan nog geen diploma heeft, krijgt te maken met de kwalificatieplicht. Dit houdt in dat jongeren tot hun 18e ten minste een MBO2-, HAVO- of VWO-diploma moeten halen. Ouders zijn ervoor verantwoordelijk dat hun kind naar school gaat.

Veelgestelde vragen

Wat gebeurt er als mijn kind spijbelt?

Dan is de school verplicht dit te melden aan de leerplichtambtenaar van de woongemeente. U en uw kind worden uitgenodigd voor een gesprek. In sommige gevallen wordt alleen de leerling uitgenodigd.

Wat gebeurt er als ik mijn kind zonder toestemming meeneem op vakantie?

Alleen in bijzondere omstandigheden kan de schooldirectie buiten de schoolvakanties verlof toestaan. De school is daarbij gebonden aan strenge voorwaarden. Een proces verbaal is mogelijk. Het OM straft bewezen luxe verzuim doorgaans met een fikse geldboete.

Zie ook de richtlijnen bij ‘Verlof’.

Wat als mijn kind de startkwalificatie niet kan halen?

Zeer moeilijk lerende kinderen en meervoudig gehandicapte kinderen zijn vrijgesteld. Zij kunnen een programma volgen dat past bij hun leerniveau. Jongeren die om lichamelijke of psychische redenen geen startkwalificatie kunnen halen, kunnen eventueel worden vrijgesteld . U kunt een beroep doen op vrijstelling op lichamelijke of psychische gronden. Daarvoor kunt u contact opnemen met de leerplichtambtenaar. Een onafhankelijk jeugdarts heeft een adviserende rol hierin.

Wat gebeurt er als mijn kind op zijn/haar 18e nog geen diploma (startkwalificatie) heeft?

Dan krijgt u te maken met de RMC-wet. Het RMC-Westfriesland helpt jongeren verplicht bij het zoeken naar geschikt onderwijs en/of leerwerkbaan.

Meer informatie en contact

Franciska Meester | Leerplichtambtenaar
Telefoon: (0229) 54 84 73
E-mail: leerplicht@koggenland.nl

Angelique Uitentuis | Leerplichtambtenaar
Telefoon: (0229) 54 83 81
E-mail: leerplicht@koggenland.nl