Pagina opties

Hoe vraag ik een omgevingsvergunning aan?

 1. Doe de vergunningencheck op www.omgevingsloket.nl en ontdek wat er nodig is als u een vergunning wilt aanvragen
 2. Heeft u een vergunning nodig waarin meerdere onderdelen (bijvoorbeeld bouw en sloop) zitten of heeft u vragen, neem dan contact op het een van onze medewerkers of kom langs op het gemeentehuis. Samen met u spreken wij dan door of er mogelijkheden zijn om uw plannen mogelijk te maken en op welke wijze u het beste de noodzakelijke informatie kunt aanleveren.
 3. Is alles duidelijk, dan kunt u uw aanvraag digitaal indienen via www.omgevingsloket.nl. Via de website kunt u eenvoudig zien welke onderdelen nodig zijn en kunt u de omgevingsvergunning direct aanvragen. Als u de aanvraag via het omgevingsloket indient, moeten ook alle bijlagen via het omgevingsloket worden ingediend. Het is dan dus niet mogelijk de bijlagen per e-mail toe te sturen.
 4. Het blijft natuurlijk ook mogelijk om uw vergunning schriftelijk bij ons in te dienen. Wel streven wij er naar zoveel mogelijk aanvragen digitaal af te handelen. Wij zullen u daarom vragen of u toestemming geeft de aanvraag digitaal af te handelen. Wij zullen uw aanvraag en de bijlagen, na uw akkoord, scannen en per e-mail bevestigen.

Digitaal indienen aanvraag omgevingsvergunning

Een vergunningaanvraag bevat naast de formuliergegevens meestal ook een aantal bijlagen. In het geval van een elektronische aanvraag zijn dit digitale tekeningen en rapporten. Het bevoegd gezag (in de meeste gevallen is dit de gemeente) moet deze tekeningen en rapporten digitaal kunnen inzien en digitaal kunnen archiveren.

Voor deze bijlagen gelden een aantal regels:

 • De gegevens moeten worden aangeleverd in een van de volgende archiefwaardige bestandsformaten:
  • Foto’s: PNG en JPG
  • Scans: TIFF, JPF, PDF/A-1a en PDF/A-1b
  • Officedocumenten: PFD/A-1a
  • Tekeningen: PDF/X
 • Digitale bestanden mogen alleen als ‘read only’ bestand worden ingediend. Dit waarborgt dat de gegevens en bescheiden die langs elektronische weg worden ingediend, afkomstig zijn van de aanvrager en geen andere vorm of inhoud hebben gekregen dan door de aanvrager werd beoogd.