Pagina opties

Fase 3 Lijsbeth Tijs in Berkhout

Momenteel wordt gewerkt aan de laatste fase - fase 3 - van het nieuwbouwplan Lijsbeth Tijs in Berkhout. 

Er komt een gevarieerd aanbod aan woningtypes en een aantal vrije kavels beschikbaar. De verkoop van fase 3 start naar verwachting eind 2020.

Alle woningen en kavels uit fase 1 en 2 van het nieuwbouwplan zijn verkocht.

Bewonersenquete als basis

Voor de laatste fase van het nieuwbouwplan hield de gemeente Koggenland in 2019 een bewonersenquĂȘte. Woonwensen in de dorpskern Berkhout stonden hierbij centraal. Aan de hand van de uitslag ontwikkelen we nu fase 3 van het nieuwbouwplan.