Pagina opties

Cliëntondersteuning

De gemeente Koggenland biedt gratis informatie en advies aan inwoners die een hulpvraag hebben over zorg. Deze cliëntondersteuning wordt geboden door een onafhankelijke deskundige.

Voor wie is cliëntondersteuning?

Voor alle inwoners die zorg en ondersteuning nodig hebben en/of hulp nodig hebben bij het aanvragen daarvan. Het gaat hierbij om informatie en advies op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, (preventieve) zorg, jeugdzorg, onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen.

Wat doet de cliëntondersteuning?

 • Kortdurende praktische ondersteuning bieden bij het aanvragen van zorg en ondersteuning;
 • Ondersteuning voor mantelzorgers;
 • Helpen met uitzoeken wat de vragen en wensen zijn en deze onder woorden te brengen;
 • Meegaan naar gesprekken bij instanties;
 • Ondersteunen bij het schrijven van een persoonlijk plan;
 • Helpen bij het zoeken naar de juiste informatie;
 • Uitleggen hoe een aanvraag verloopt;
 • Helpen bij het maken van eigen keuzes;
 • Meedenken en helpen zoeken naar oplossingen met mensen in de eigen omgeving;
 • Meedenken en helpen zoeken naar mogelijkheden in de buurt.

Bij wie kunt u terecht?

U kunt met uw vragen terecht bij onderstaande vijf door ons gecontracteerde organisaties. Er zijn organisaties die alleen bepaalde doelgroepen helpen. Dat staat vermeld achter de naam van deze organisatie.

 • Omring

  De onafhankelijke cliëntondersteuner van Omring kijkt samen met u, uw mantelzorger en familie naar de mogelijkheden die passen bij uw persoonlijke situatie. Heeft u hulp of ondersteuning nodig bij zorgtaken, opvoeding, onderwijs, welzijn, wonen, werk of inkomen?
  De onafhankelijk cliëntondersteuner kijkt naar uw persoonlijke situatie en denkt met u mee.
   
  Website: www.omring.nl
  Telefoonnummer: 088 - 206 82 06
  E-mailadres: zorgconsulent@omring.nl

 • Stichting Maatschappelijke Dienstverlening

  De cliëntondersteuner van de Stichting Maatschappelijke Dienstverlening (SMD) ondersteunt inwoners bij het formuleren van de hulpvraag en geeft informatie over de mogelijkheden van ‘het systeem’ en de rechten van cliënten. Mensen leren via de cliëntondersteuner beter hun eigen mogelijkheden en de mogelijkheden die de zorg hen kan bieden kennen. De SMD is een organisatie voor welzijn en maatschappelijke dienstverlening.


  Website: www.desmd.nl
  Telefoonnummer: 0229-30 80 01
  E-mailadres: info@desmd.nl

 • Stichting Sterker Samen Eigen Plan

  Eigen Plan biedt ondersteuning wanneer je klem zit. Bijvoorbeeld wanneer er zorgen zijn over opgroeien van kinderen, scheiding, schulden, dreigende ontruimingen, buurtconflicten, na detentie, bij ziekte, ruzie, mantelzorg, wonen en alleen zijn. Door middel van gesprekken met een coach wordt hier aandacht aan gegeven en heb je gesprekken gericht op regie over je eigen leven.


  Website: www.eigen-plan.nl
  Telefoonnummer: 06 520 00 360
  E-mailadres: contact@eigen-plan.nl

 • WilgaerdenLeekerweideGroep (alle doelgroepen)

  WilgaerdenLeekerweideGroep geeft u informatie of advies over zorg of ondersteuning. We informeren u over de verschillende mogelijkheden en helpen u een passende oplossing te vinden. We zijn er voor jong en oud, voor mensen met en zonder beperking en mensen die voor korte of langere tijd hulp nodig hebben. We kennen de weg in zorgland en zijn thuis in jeugdzorg, trajecten naar werk, dagbesteding of passende scholing en op het terrein van zorg, welzijn en vrijetijdsbesteding. We helpen u graag.


  Website: www.buroflo.nl
  Telefoonnummer: 06 – 183 43 944
  E-mailadres: clientondersteuner@buroflo.nl

 • Zorgdragers (psychische problematiek, verstandelijk gehandicapten en jeugdigen met gedragsproblematiek)

  Zorgdragers geeft onafhankelijk advies en biedt begeleiding en ondersteuning waar nodig aan mensen met zowel een verstandelijke en/of een psychische kwetsbaarheid. Daarnaast hebben wij ervaring met gezinsbegeleiding en jongeren. Zorgdragers staat naast u. We komen bij u thuis of op een plek die voor u prettig is om samen uit te zoeken welke stappen genomen kunnen worden.


  Website: www.zorgdragers.com
  Telefoonnummer: 06 - 47 103 184
  E-mailadres: zorgdragers@gmail.com