Pagina opties

Alcoholvergunning aanvragen

Er zijn twee formulieren/modellen voor het aanvragen van een alcoholvergunning. Hieronder wordt uitgelegd wat Model A en Model B inhouden. Het verschil is dat bij Model A door natuurlijke personen en rechtspersonen ingevuld kan worden, terwijl Model B bestemd bestemd is voor rechtspersonen die zich richten op activiteiten van recreatieve, sportieve, sociaal-culturele, educatieve, levensbeschouwelijke of godsdienstige aard.

Zie hieronder de volledige beschrijving.

Model A

Dit wordt gebruikt voor het aanvragen van een vergunning tot het uitoefenen van het horecabedrijf of het slijtersbedrijf door natuurlijke personen of rechtspersonen, met uitzondering van rechtspersonen die zich richten op activiteiten van recreatieve, sportieve, sociaal-culturele, educatieve, levensbeschouwelijke of godsdienstige aard, niet zijnde een naamloze vennootschap of besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Model B

Aanvraag ter verkrijging van een vergunning voor de uitoefening van het horecabedrijf op grond van artikel 3 van de Alcoholwet. Bestemd voor rechtspersonen die zich richten op activiteiten van recreatieve, sportieve, sociaal-culturele, educatieve, levensbeschouwelijke of godsdienstige aard, niet zijnde een naamloze vennootschap of een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Model C

Een ontheffing volgens artikel 35 van de Alcoholwet maakt het mogelijk om bij evenementen tijdelijk zwak alcoholische dranken te verkopen, zoals bier en wijn. Bekijk meer informatie over alcohol schenken tijdens een evenement.

De ontheffing wordt verleend voor een periode van maximaal twaalf aaneengesloten dagen, en gaat altijd samen met een evenementenvergunning. Als er geen alcoholhoudende dranken worden verkocht - bijvoorbeeld bij een straatbarbecue waar iedereen zijn eigen drankje meeneemt - dan is een ontheffing niet nodig.