Pagina opties

Aanvraagprocedure Wmo

Hoe vraagt u ondersteuning aan vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)? Bekijk de afbeelding of de stappen.

Stap 1 - Aanmelding

U vult het online aanmeldformulier Zorgteam in. Met uw toestemming mag ook iemand anders het formulier invullen.  

Vul het online aanmeldformulier in

Stap 2 - Gesprek/Onderzoek

  • Na ontvangst van het aanmeldformulier neemt een casemanager van het Zorgteam binnen zeven werkdagen contact met u op en maakt een afspraak voor een gesprek, telefonisch of bij u thuis.
  • Bij dit gesprek mag iemand anders (partner, familielid, kennis, begeleider) aanwezig zijn. Kent u zelf niemand die bij het gesprek aanwezig zou kunnen zijn maar heeft u hier wel behoefte aan, dan kunt u hiervoor een onafhankelijke cliëntondersteuner inschakelen via het Zorgteam Koggenland.
  • We bespreken uw vragen en onderzoeken uw behoefte aan ondersteuning. Ook bekijken we samen wat u zelf of binnen uw eigen omgeving kunt oplossen. Het onderzoek duurt zes weken.
  • Is er medisch advies nodig, dan vragen we dit aan een onafhankelijk medisch adviseur.
  • Blijkt uit het gesprek dat er geen Wmo ondersteuning noodzakelijk is, omdat uw vraag op een andere manier kan worden opgelost, dan schrijven we dat op in het verslag. U krijgt dit verslag thuisgestuurd ter ondertekening en daarmee ronden we uw aanmelding af. Is er geen huisbezoek geweest? We bespreken het verslag telefonisch met u.

Stap 3 - Maatwerkvoorziening

Uit het gesprek kan blijken dat u een maatwerkvoorziening nodig heeft. We onderzoeken welke mogelijkheden er zijn en wat het meest geschikt is voor u. Welke organisatie biedt de beste ondersteuning of hulpmiddel, wat zijn de kosten, moet u misschien eerst iets op proef hebben? Voorop staat dat de voorziening kwalitatief goed is en bij u past. De gemeente vergoedt alleen de meest geschikte oplossing.

Stap 4 - Verslag en aanvraag

U ontvangt het verslag van het onderzoek per post. U ondertekent het verslag en stuurt het terug naar het Zorgteam. Daarmee wordt uw aanvraag voor een maatwerkvoorziening gestart. Is er geen huisbezoek geweest? Dan wordt het onderzoek telefonisch met u besproken.

Stap 5 - Beslissing op uw aanvraag

Binnen twee weken na ontvangst van uw aanvraag nemen wij een beslissing. U ontvangt deze beslissing in een brief. Deze brief noemen we een beschikking. Wijzen wij uw aanvraag af, dan leggen we uit waarom.

Heeft u met spoed hulpmiddelen nodig?

U kunt deze direct lenen of huren bij het uitleendepot van een thuiszorgorganisatie. Het gaat dan bijvoorbeeld om een rolstoel, een toiletverhoger, een douchestoel of een drempelhulp. Kijk bijvoorbeeld op www.omring.nl of www.medipoint.nl.

Eigen bijdrage

Voor de meeste Wmo-voorzieningen wordt een inkomens- en vermogensafhankelijke eigen bijdrage gevraagd. Kijk voor een proefberekening op www.hetcak.nl. Tijdens het gesprek geeft een casemanager u hierover meer informatie.