Pagina opties

Aanpassingen van ruimtelijke plannen

Wanneer een (bouw)plan/project niet in het bestemmingsplan past, heeft de gemeente de mogelijkheid om het bestemmingsplan te herzien, te wijzigen of om van het bestemmingsplan af te wijken door middel van een Wabo-projectbesluit. Hiervoor worden aparte procedures gevoerd. U kunt hier de herzieningen en wijzigingen van verschillende bestemmingsplannen raadplegen.