Pagina opties

Aan de slag met de Omgevingswet

Iedereen wil een leefomgeving waar het prettig wonen, werken en recreëren is. Daarvoor maken we in gemeente Koggenland met elkaar duidelijke afspraken wat op welke plaats mogelijk is. De nieuwe Omgevingswet geeft ruimte voor maatwerk, zodat goede initiatieven kansen krijgen. We willen wat goed is behouden en samen met u zorgvuldig én slagvaardig werken aan verbeteringen in onze gemeente. Zo zorgen we ervoor dat Koggenland een plek is waar u graag wilt zijn.

De Omgevingswet: eenvoudig beter

Het huidige omgevingsrecht is complex en versnipperd. Er zijn meer dan twintig wetten en honderden regelingen. Wetten en regelingen die niet allemaal meer geschikt zijn voor de maatschappelijke opgaven van nu. Ook is voor inwoners en ondernemers vaak niet duidelijk wat per gebied wel en niet mogelijk is. Daarom komt er één nieuwe wet die alle wetten voor de fysieke leefomgeving bundelt en moderniseert: de Omgevingswet. Bent u benieuwd hoe de Omgevingswet de regels over de leefomgeving bundelt en overzichtelijker maakt? Bekijk dan de animatie of lees er meer over op de speciale website van de Rijksoverheid: het Omgevingswetportaal.

De Omgevingswet in beeld

Er zijn verschillende filmpjes te bekijken die de Omgevingswet in beeld brengen, o.a. van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. U kunt ze bekijken via de volgende links:

- Hoe bundelt de Omgevingswet regels?

- Waarom een Omgevingswet?

- Winst van de Omgevingswet voor de inwoner.

- Betekenis van de Omgevingswet voor de initiatiefnemer.