Pagina opties

Aan de slag met de Omgevingswet

Start direct de enquête

Ben je jonger dan 16 jaar? Start dan de enquête voor jongeren

Iedereen wil een leefomgeving waar het prettig wonen, werken en recreëren is. Daarvoor maken we in gemeente Koggenland met elkaar duidelijke afspraken wat op welke plaats mogelijk is. De nieuwe Omgevingswet geeft ruimte voor maatwerk, zodat goede initiatieven kansen krijgen. We willen wat goed is behouden en samen met u zorgvuldig én slagvaardig werken aan verbeteringen in onze gemeente. Zo zorgen we ervoor dat Koggenland een plek is waar u graag wilt zijn.

Inloopbijeenkomsten op donderdag 21 en donderdag 28 november

Gemeente Koggenland organiseert twee inloopavonden. Inwoners kunnen dan met medewerkers van de gemeente in gesprek over de toekomst. Hoe moet de gemeente in de toekomst bijvoorbeeld omgaan met belangrijke thema’s zoals wonen, duurzaamheid, gezondheid, economie en recreatie? Ook bezoekers van de inloopavonden informatie over hoe de gemeente aan de slag is met de voorbereidingen van de Omgevingswet. De gemeente werkt hiervoor aan een Omgevingsvisie en pilot Omgevingsplan Kernen.

Op donderdag 21 november zijn inwoners tussen 19:30 en 21:00 uur welkom in het gemeentehuis.
Donderdag 28 november ontvangen de medewerkers inwoners graag tussen 19:30 en 21:00 uur in De Brink Obdam.

Beide avonden zijn inloopavonden. Iedereen is van harte welkom, aanmelden is niet nodig.

De Omgevingswet: eenvoudig beter

Het huidige omgevingsrecht is complex en versnipperd. Er zijn meer dan twintig wetten en honderden regelingen. Wetten en regelingen die niet allemaal meer geschikt zijn voor de maatschappelijke opgaven van nu. Ook is voor inwoners en ondernemers vaak niet duidelijk wat per gebied wel en niet mogelijk is. Daarom komt er één nieuwe wet die alle wetten voor de fysieke leefomgeving bundelt en moderniseert: de Omgevingswet. Bent u benieuwd hoe de Omgevingswet de regels over de leefomgeving bundelt en overzichtelijker maakt? Bekijk dan de animatie of lees er meer over op de speciale website van de Rijksoverheid: het Omgevingswetportaal.

Gemeente Koggenland bereidt zich voor

De belangrijkste instrumenten uit de Omgevingswet voor de gemeente zijn de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan. In deze documenten regelen we wat we willen met onze leefomgeving, hoe we dat gaan uitvoeren en wat wel en niet mag. Dit bepalen we niet alleen, maar samen met inwoners, ondernemers en iedereen die daarover wil meepraten en meedenken. Daarom gaan we de komende tijd een intensief participatietraject in.

Hoe ziet u de toekomst van de gemeente? Laat het weten!

De gemeenteraad vindt het belangrijk dat inwoners hun mening geven, om zo invloed uit te oefenen op toekomstig beleid. Via een digitale enquête kan iedereen tot en met 10 december aangeven hoe hij of zij de toekomst van Koggenland ziet. Jongeren worden ook nadrukkelijk uitgenodigd om de enquête in te vullen. Deelnemers maken kans op een beloning voor hun deelname. Naast het afnemen van de enquête voeren we gesprekken met groepen inwoners en op verschillende plaatsen worden inwoners op straat geïnterviewd. Fijn als u de tijd voor ze wilt nemen! 

De Omgevingswet in beeld

Er zijn verschillende filmpjes te bekijken die de Omgevingswet in beeld brengen, o.a. van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. U kunt ze bekijken via de volgende links:

- Hoe bundelt de Omgevingswet regels?

- Waarom een Omgevingswet?

- Winst van de Omgevingswet voor de inwoner.

- Betekenis van de Omgevingswet voor de initiatiefnemer.