Rekenkamercommissie

Iedere gemeente in Nederland heeft een rekenkamercommissie. De rekenkamercommissie Koggenland helpt de raad bij zijn controlerende taak. Burgemeester en wethouders vormen het dagelijks bestuur van de gemeente. Zij zorgen voor de uitvoering van allerlei taken. Voor een groot deel gaat het om de uitvoering van plannen die door de gemeenteraad zijn bepaald. De raad heeft verschillende mogelijkheden om het college te controleren, rekenkameronderzoek is daar een manier van.

Wilt u contact opnemen met de rekenkamercommissie? Dan kun u mailen naar rekenkamercommissie@koggenland.nl.

De rekenkamercommissie bestaat uit twee raadsleden en drie externe leden, waaronder de voorzitter.