Pagina opties

Koggenland voert asfaltonderhoud uit aan diverse wegen (23-09-2019)

Van maandag 30  september t/m vrijdag 8  november voert de gemeente Koggenland onderhoud uit aan diverse asfaltwegen.

Wat gaat er precies gebeuren?

De Singel incl. de kruising met De Leet-Zuid-Spierdijkerweg wordt definitief ingericht. Er worden trottoirbanden, grastegels, molgoten en kolken geplaatst. Tevens wordt het asfalt voorzien van een deklaag. Hierna wordt de voorrangssituatie aangepast. Aan De Goorn v.a. de Zuid-Spierdijkerweg en aan De Burg wordt de bovenlaag en waar nodig de tussenlaag van de asfaltverharding vervangen. Ook wordt de berm voorzien van grastegels. Aan de Dorpsstraat in Obdam tussen de nieuwe aansluiting van de N194 en de Molendijksweg wordt de deklaag vervangen.

Wie voert het werk uit?

BAM Infra bv uit Amsterdam voert de werkzaamheden uit in opdracht van de gemeente Koggenland.

Wat is de (verkeers)hinder?

Om de werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren, worden de genoemde wegen gefaseerd volledig afgesloten. Het doorgaand verkeer wordt omgeleid.

De planning is als volgt:

Fase 1, betreft de Singel  <>   afgesloten van 30 september t/m 18 oktober.

De kruising Singel/ De Leet/ Zuidspierdijkerweg <> afgesloten van 7 t/m 11 oktober.

Fase 2, betreft de Dorpsstraat in Obdam tussen de nieuwe aansluiting van de N194 – Molendijksweg <> tot nader order uitgesteld i.v.m. weer.

Fase 3, betreft De Goorn en De Burg in De Goorn v.a. Zuid-Spierdijkerweg – N194  <>  afgesloten van  21 oktober t/m 8 november.

Op de onderaan deze pagina te downloaden afbeelding (pdf) is visueel te zien welk traject in welke fase zit.

Connexxion zal een aangepast tracé rijden.

Meer informatie?

Voor informatie over de werkzaamheden of bereikbaarheid kunt u contact opnemen met de gemeentelijke opzichter Jan Stam van de afdeling Wonen & Groen via telefoon (0229) 54 84 81 of mail naar j.stam@koggenland.nl.

Te downloaden: