Pagina opties

Drie voetgangersbruggen in de Oost-Mijzenpolder worden vervangen (12-04-2022)

Drie wandelbruggen in het wandelnetwerk nabij Ursem en Avenhorn en richting de Beemster worden in de periode van 25 april tot en met 19 juni vervangen. De huidige bruggen zijn gesloten vanwege veiligheidsrisico’s. Het betreft een wandelbrug aan de Mijzerdijk-Walingsdijk ter hoogte van het Zeugenpad, een wandelbrug aan de Oost-Mijzen ter hoogte van de Jisperweg en een wandelbrug aan de Oost-Mijzen. Er is sprake van een tijdelijke verkeershinder.

Vorig jaar is aan een van de bruggen stormschade ontstaan. Die brug is toen verwijderd. Naar aanleiding hiervan is uitgebreid technisch onderzoek gedaan naar vergelijkbare bruggen. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat deze bruggen niet veilig zijn, met name bij sterke wind. Alle bruggen worden nu vervangen en voorzien van nieuwe fundatie. Totdat dit gereed is, zijn de oude bruggen afgesloten.

Planning vervangen bruggen

Inrichten terrein                                 Week 17

Jisperweg-Oost-Mijzen(Noorddijk)

Slopen                                                Week 18

Heiwerk + onderbouw                        Week 18/19

Plaatsen brugdek                               Week 19

Oost-Mijzen                                     

Heiwerk + onderbouw                       Week 19/20

Plaatsen brugdek                              Week 20

Mijzerdijk-Walingsdijk (Zeugenpad)

Slopen                                               Week 20/21

Heiwerk + onderbouw                       Week 21/22

Plaatsen Brugdek                              Week 22

Opruimen / opleveren                    Week 23/24

Meer informatie

Voor meer informatie over de werkzaamheden of bereikbaarheid kunt u contact opnemen met de gemeentelijke beheerder Cornelis van Winkel c.vanwinkel@koggenland.nl of (0229) 54 83 04.