Pagina opties

Veiligheid

AED

icon

De locaties van de AED's in Koggenland

link naar De locaties van de AED's in Koggenland

Burgernet

icon

Werk samen met andere inwoners, uw gemeente en politie aan veiligheid in uw buurt via www.burgernet.nl

link naar burgernet

Politie

icon

Contact, wijkagenten, politiesteunpunt in gemeentehuis

link naar ramp of crisis

Boa's

icon

Aanspreekpunt, taken, contact

link naar Boa's

Buurtbemiddeling

icon

Buurtbemiddeling kan in veel situaties helpen om de problemen tussen u en uw buren bespreekbaar te maken. Zodat u samen tot een oplossing kunt komen.

link naar Buurtbemiddeling

Ramp of crisis

icon

Wat moet u doen bij een ramp of crisis? Crisis.nl, Wees voorbereid, NL-Alert

link naar ramp of crisis

Brandweer

icon

Informatie over brandweer, de kazernes en Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

link naar startpagina brandweer

Inbraakpreventie

icon

Voorkom een kater bij thuiskomst door goede voorzorgsmaatregelen te treffen

link naar Inbraakpreventie

Veiligheidsregio

icon

Bekijk via mijngemeente.vrnhn.nl/gemeenten/koggenland wat de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord doet in Koggenland.

link naar startpagina brandweer