Pagina opties

Recreatiegebied De Hulk (Scharwoude)

Waar

Ten zuiden van Hoorn en gesitueerd langs de A7.

Over De Hulk

De Hulk is aangelegd tussen 1983 en 1989 in het kader van de landinrichting "WesterKogge". Het ligt achter de 700 jaar oude Westfriese omringdijk op een kruispunt van oude vaarwegen (de trekvaarten naar Alkmaar en Amsterdam). De Hulk is 58 hectare groot en ingedeeld in een binnen- en buitendijks gebied. Als landschapselement bestaat het uit drie delen die gescheiden zijn door de spoorlijn, wegen en sloten.

De Hulk is gevarieerd ingericht en is een open parkachtig gebied waarin bosvakken, struiken en struwelen worden afgewisseld met graslanden. Een deel van de oevers is ecologisch aangelegd. In een gedeelte van De Hulk ligt de nadruk op natuurbouw waar een gevarieerde planten- en dierenrijkdom te zien is. Hier grazen runderen en schapen op de weilanden.

In De Hulk kunt u wandelen, fietsen, vissen en varen. Voor de kinderen zijn er speelweiden. Vanuit het IJsselmeer kunt u met uw kano overstappen naar het binnenvaarwater in De Hulk. De kano-overstapplaats bevindt zich bij het gemaal onder aan de dijk. Ook kunt u via de mooie vaarroute Westerkogge varen of in de winter, als de gelegenheid zich voordoet, schaatsen naar polder de Westerkogge. In deze polder verbindt het water de dijkdorpen met elkaar. U kunt daar vanaf het water genieten van het mooie waterrijke landschap en de fraaie stolpboerderijen.