Werkzaamheden N23 Westfrisiaweg hervat(16-02-2017)

Heijmans hervat met onmiddellijke ingang de werkzaamheden aan de N23 Westfrisiaweg en verwacht de weg eind 2018 open te kunnen stellen voor het verkeer. Ook wordt de lopende arbitragezaak tussen de provincie Noord-Holland en Heijmans opgeschort.

Over de uitvoering van het project was verschil van inzicht ontstaan, dat te maken had met bodemgesteldheid. Intensieve gesprekken hebben ervoor gezorgd dat overeenstemming is bereikt over de voortzetting van het project.

Kijk voor meer informatie op www.n23westfrisiaweg.nl

Servicepunt en informatie

Met vragen kunt u terecht bij het servicepunt van de provincie Noord-Holland via 0800-0200 600 (gratis) of per e-mail: servicepunt@noord-holland.nl.

Pagina opties