Pagina opties

Werkzaamheden kruising De Leet - Singel - Zuid-Spierdijkerweg in De Goorn. (09-10-2020)

Vanaf maandag 12 oktober worden er aanpassingen gedaan om de zichtbaarheid van de verkeerssituatie te vergroten: er worden o.a. middengeleiders aangelegd, het fietspad wordt verlegd en de bochten worden verbreed.

Verkeershinder

De Zuid-Spierdijkerweg is vanaf 12 oktober aan beide kanten van De Leet afgesloten voor alle verkeer, dus ook voor fietsers en voetgangers. Tevens is het fietspad van en naar wijk Buitenplaats volledig afgesloten.

Van 19 tot en met 27 oktober is het gehele kruispunt volledig afgesloten, inclusief de fietspaden.

Omleidingen

Bewoners kunnen de wijk Buitenplaats gedurende de twee weken waarin de werkzaamheden plaatsvinden verlaten via de aansluiting bij De Burg (verkeersbrug). Voor andere verkeersdeelnemers zijn er omleidingen via de N194 en Julianastraat, die zijn aangegeven met bebording.

Meer weten?

Bekijk meer informatie over deze en andere werkzaamheden hier.